כ"ט שבט, תשע"ט
04 פברואר 2019
037/2019


 

שם המשפחה הנפוץ בישראל הוא כהן אחריו נפוצים השמות: לוי, מזרחי, פרץ, ביטון, דהן, אברהם, אגבריה ופרידמן.

אחד מכל 50 אנשים נקרא כהן ו-1 מ-85 לוי.

השם הנפוץ ביותר בקרב המוסלמים הוא אגבאריה, בקרב הנוצרים - ח'ורי ובקרב הדרוזים - חלבי.

מזרחי היה השלישי הנפוץ ביותר בערים היהודיות אך בניגוד לשמות הראשון והשני שהיו ברוב הערים היהודיות אותם שמות (כהן ולוי), השמות שמוקמו במקום השלישי היו מגוונים וניתן לראות שונות בין הישובים. 

הומוגניות שמות המשפחה בערים הערביות גדולה יותר מאשר בערים היהודיות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}