ב' חשון, תשפ"א
20 אוקטובר 2020
330/2020
כתבו דניאל רואש (תחום אינדיקטורים כלכליים), מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה)
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

ברבעון שני של שנת 2020  ירד מספר המשרות הפנויות ל-45.6 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 73.9 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון הראשון של 2020).

היחס בין ההיצע לביקוש (היחס בין מבקשים לעבוד לבין המשרות הפנויות) עלה ל-7.5 לעומת 4.4 ברבעון הקודם.

היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים עלה ל-6.2 לעומת 3.6 ברבעון הקודם.

יחס בין ההיצע לביקוש בכל משלחי היד היה גבוה מ-1 (כלומר מספר המבקשים לעבוד עולה על מספר המשרות הפנויות).

היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-10 (כלומר מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 10 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב סוכנים ומתווכים בתחום המכירות והרכש, עובדי מזכירות (כללי), עובדים בתחום השירותים האישיים ובקרב פועלים בלתי מקצועיים בהובלה ובאחסון.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}