כ"ח תמוז, תש"פ
20 יולי 2020
214/2020
כתבו דניאל רואש (תחום אינדיקטורים כלכליים), מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה)
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

ברבעון ראשון של שנת 2020 ירד מספר המשרות הפנויות ל-73.9 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 98.9 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון הרביעי של 2019).

היחס בין ההיצע לביקוש (היחס בין מבקשים לעבוד לבין המשרות הפנויות) עלה ל-4.4 לעומת 3.5 ברבעון הקודם.

היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים עלה ל-3.6 לעומת 2.9 ברבעון הקודם.

יחס בין ההיצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר מספר המשרות הפנויות עולה על מספר המבקשים לעבוד) קיים בקרב מפתחי תכנה.

היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-5 (כלומר מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 5 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים, בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה, מנהלי חשבונות ובעלי משלח יד דומה, בעלי משלחי יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות ובקרב עובדי מזכירות (כללי).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}