ט' טבת, תש"פ
06 ינואר 2020
005/2020
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

שנת 2019 בהשוואה לשנת 2018, נתונים מקוריים (לוח א)

מספר היציאות

 השנה נרשמו 9.2 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים (עלייה של 8% ).

בדרך האוויר נרשמו 8.3 מיליון יציאות לחו"ל – (עלייה של 7% ).

2% מתוך סך היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקור מולדת

מספר היוצאים

4.3 מיליון ישראלים יצאו לחו"ל ב-2019 .

2.2 מיליון מהיוצאים יצאו לחו"ל פעם אחת בלבד במהלך השנה ו – 2.1 מיליון מהם יצאו לחו"ל פעמיים או יותר במהלך השנה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}