ט' אדר, תש"פ
05 מרץ 2020
067/2020


 

בסוף שנת 2018 חיו בישראל 4,517,400 נשים, מתוכן 72.7% בנות 15 ומעלה. 

בסוף שנת 2017, בקרב בנות 29-25, 51.0% מהנשים באוכלוסיית היהודיות ואחרות היו נשואות, לעומת 73.5% מהנשים הערביות בקבוצת גיל זו. בשנת 2007, עמד הנתון על  54.4% בקרב יהודיות ואחרות ועל 80.7% בקרב ערביות.

בסוף שנת 2017, בקרב בנות 49-45, 9.8% מהנשים באוכלוסיית היהודיות ואחרות היו רווקות, לעומת 11.8% מהנשים הערביות. בשנת 2007, עמד הנתון על 6.1% בקרב יהודיות ואחרות ועל 10.8% בקרב ערביות.

גילן הממוצע של נשים שילדו את ילדן הראשון עלה מ-25.7 בתחילת שנות ה-2000 ל-27.7 בשנת 2018.

5.6% מכלל התינוקות שנולדו לנשים יהודיות בשנת 2018 היו של נשים רווקות, פי 2 מאז שנת 2000.

נשים רווקות נוטות ללדת לאחר גיל 30, ובמיוחד בגילים 39-35. בשנת 2018 48.8% מהיהודיות והאחרות   הרווקות בנות 49-45 היו אימהות, לעומת 15.6% מהערביות. לשם השוואה, בשנת 2007, 16.9% מהרווקות היהודיות בנות 49-45 היו אימהות, לעומת 4.6% מהערביות.

תוחלת החיים בישראל בשנת 2018 עמדה על 84.8 בקרב נשים ועל 80.9 שנים בקרב גברים.

בשנת 2018 היו בישראל 114,593 ספורטאים פעילים, ו-23.2% מתוכם היו נשים.

בקרב תלמידי כיתות יב שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בנות גבוה מהשיעור בקרב בנים - 71.2% לעומת 60.6% ב-2018, בהתאמה.

בשנת תשע"ט (2018/19) למדו 316.7 אלף סטודנטים וסטודנטיות בישראל, מתוכם 187.3 אלף נשים (59.1%). לשם השוואה, בשנת תש"ל (1969/70) הנשים היו פחות ממחצית מכלל הסטודנטים (43.3%).

ב-71.6% ממשקי הבית שבהם יש מפרנס אחד, המפרנס הוא גבר (נתוני 2018).

מחצית (50%) מהאימהות לילדים עד גיל 17 שעובדות 35 שעות ומעלה בשבוע (משרה מלאה), מדווחות על חוסר שביעות רצון מהאיזון בין העבודה לבין תחומים אחרים בחייהן (נתוני 2018).

28.4 אלף עומדים לדין במשפטים פליליים – שהם תושבי ישראל – קיבלו פסק דין בשנת 2017. 90.2% מהם היו גברים ו-9.8% מהם היו נשים.

בשנת  2018 אחוז הגברים מבני 20 ומעלה שציינו שהם מרגישים בטוחים במידה רבה ורבה מאוד, ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשכה, היה גבוה בהרבה מאשר בקרב הנשים (91.2% לעומת 77.7%, בהתאמה).

88% מהנשים מרוצות מחייהן, בדומה לשיעור הגברים (נתוני 2018).

90% מהנשים המועסקות, מרוצות מעבודתן, 58% מהנשים מרוצות מהכנסתן (נתוני 2018).



{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}