כ"ו אלול, תש"פ
15 ספטמבר 2020
289/2020
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

עקב ירידה חדה בנתוני מרץ-אוגוסט 2020, לסדרות "מספר המשרות הפנויות" לא חושבו אומדנים מנוכי עונתיות ומגמה של חודשים אלו. בחודשים הבאים, בהתאם לנתונים שיתקבלו, ייבחן פרסום סדרה מנוכת עונתיות ומגמה.

עקב זאת, ההשוואות בין אומדן אוגוסט לאומדן יולי המוצגות בהודעה זו הן תחת ההסתייגות ששינוי זה טומן בחובו גם מרכיב עונתי שאינו ניתן להפרדה.

אומדנים אלו חושבו לפני החלטת הממשלה על סגר בחגים ומבטאים את העלייה בפעילות הכלכלית במשק שנאמדה בחודש אוגוסט.

אומדני משרות פנויות לחודש אוגוסט

בחודש אוגוסט היו כ-58.7 אלף משרות פנויות (לעומת 53.1 בחודש יולי).

שיעור המשרות הפנויות לחודש אוגוסט הוא 2.34% (לעומת 2.14% בחודש יולי).

בענף האירוח והאוכל חלה עלייה חדה בביקוש לעובדים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}