י' אלול, תש"פ
30 אוגוסט 2020
269/2020
כתבו ישי שיוביץ (תחום חקלאות, סביבה ואנרגיה), משה ינאי
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מספר המשקים החקלאיים שנפקדו ונמצאו פעילים בשנת 2017 היה 17,476. מתוכם, 10,823 משקים במושבי עובדים, 4,463 משקים במגזר הערבי, 1,882 משקים פרטיים וחברות במגזר היהודי (מחוץ למושבים) ו-308 קיבוצים ומושבים שיתופיים.

סך השטח של המשקים החקלאיים, כולל שטחים לא מעובדים, עמד על 3.76 מיליון דונם וסך השטח המעובד עמד על 3.52 מיליון דונם.

כמחצית מהשטחים החקלאיים המעובדים שימשה לגידולי שדה, כרבע - לירקות וצמחי תבלין, וכ-20% - למטעים ללא הדרים.

מספר המשקים החקלאיים שעסק בגידולים צמחיים עמד על 12,443. מתוכם 7,347 משקים עסקו בגידול מטעים, 3,050 - בירקות וצמחי תבלין ו-2,401 - בגידולי שדה.

מכלל הנפות, בנפות אשקלון, רמלה והשרון היה אחוז השטחים החקלאיים משטח הנפה הגבוה ביותר. לעומת זאת, השטחים החקלאיים הגדולים ביותר התרכזו בנפות באר שבע, אשקלון ויזרעאל.

כ-51% משטחי גידולי השדה עובדו על ידי 245 קיבוצים וכ-27% על ידי 1,721 משקים במושבים. היתרה עובדה על ידי משקים פרטיים במגזר היהודי והערבי.

בירקות וצמחי תבלין, כ-51% מהשטחים עובדו על ידי 2,116 משקים במושבים וכ-34% על ידי 202 קיבוצים.

כשני שלישים משטחי החקלאות בישראל מבוססים על השקיה, כשליש מהשטחים הם שטחי בעל, בעיקר בגידולי שדה.

כ-84% מהמשקים החקלאיים שבהם גידלו תוצרת צמחית נעשה שימוש בחומרי הדברה לסוגיהם. השימוש בחומרי הדברה נעשה במשקים ששטחם היה כ-94% מסך השטחים המעובדים.

כ-85% מהמשקים שבהם גידלו תוצרת צמחית נעשה שימוש בדשנים לסוגיהם. שטחי המשקים שנעשה בהם שימוש בדשנים לסוגיהם היו כ-95% מהשטח החקלאי המעובד.

אופן הגידול בכ-94% משטחי הגידולים היה שטח פתוח (3.3 מיליון דונם).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}