ד' שבט, תש"פ
30 ינואר 2020
028/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

נתונים מנוכי עונתיות

דצמבר 2019 (לעומת נובמבר 2019): (ללוחות ירחון סקרי כוח אדם 12/2019)

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 3.4% (3.9% בחודש הקודם).

אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 62.9% (63.6% בחודש הקודם).

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 60.7% (61.2% בחודש הקודם).

הרבעון הרביעי של 2019 - חודשים אוקטובר-דצמבר (לעומת הרבעון השלישי של 2019 - חודשים יולי-ספטמבר): (ללוחות רבעון סקרי כוח אדם 4/2019)

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 3.6% (3.7% ברבעון הקודם).

אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.1% (63.3% ברבעון הקודם).

שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה - 60.9% (ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.1% (3.3% ברבעון הקודם).

אחוז בני 64-25 בכוח העבודה - 80.5% (80.3% ברבעון הקודם).

שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 78.0% (77.6% ברבעון הקודם).

אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מכלל המועסקים - 78.4% (78.1% ברבעון הקודם).

בשנת 2019 (נתונים מקוריים, לעומת שנת 2018(:

כלל האוכלוסייה

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 3.8% (4.0% בשנה הקודמת).

אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.5% (63.9% בשנה הקודמת).

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.1% (61.4% בשנה הקודמת).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.4% (3.5% בשנה הקודמת).

אחוז בני 64-25 בכוח העבודה - 80.4% (80.3% בשנה הקודמת).

שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 77.7% (77.5% בשנה הקודמת).

חלקם של השכירים בתחום ההייטק מכלל השכירים - 10.0% (9.4% בשנה הקודמת).

מספר השכירים המקבלים את שכרם מחברות כוח אדם - 22.2 אלף (21.2 אלף בשנה הקודמת).

מבין המחוזות, אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר היה במחוז המרכז - 3.3%.

מבין היישובים המונים 100,000+ תושבים, אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר היה בפתח תקווה ובכפר סבא - 2.6%.

יהודים וערבים

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב יהודים בני 64-25 - 3.5% (ללא שינוי לעומת השנה הקודמת).

אחוז יהודים בני 64-25 בכוח העבודה - 86.0% (85.5% בשנה הקודמת).

שיעור התעסוקה בקרב יהודים בני 64-25 - 83.0% (82.5% בשנה הקודמת).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב ערבים בני 64-25 - 2.8% (3.6% בשנה הקודמת).

אחוז ערבים בני 64-25 בכוח העבודה - 56.9% (57.7% בשנה הקודמת).

שיעור התעסוקה בקרב ערבים בני 64-25 - 55.3% (55.6% בשנה הקודמת).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}