י"ט סיון, תש"פ
11 יוני 2020
164/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

עקב ירידה חדה בנתונים של החודשיים האחרונים לסדרות מסויימות לא מתפרסמים נתוני מנוכי עונתיות ולא חושב אומדן המגמה. בחודשים הבאים, בהתאם לנתונים שיתקבלו, ייבחן פרסום נתוני מנוכי עונתיות ונתוני המגמה לסדרות אלו.

בחודש מאי

  • היצוא הסתכם ב-12.7 מיליארד ש"ח.
  • היבוא הסתכם ב-16.7 מיליארד ש"ח.
  • הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-4.0 מיליארד ש"ח.

    על פי נתוני המגמה מרס-מאי 2020
  • ירידה של 21.3% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית. ​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}