כ"ו סיון, תש"פ
18 יוני 2020
174/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

עקב ירידה חדה בחודשים האחרונים, לסדרות מסוימות לא חושבו נתונים מנוכי עונתיות ואומדן המגמה. בחודשים הבאים, בהתאם לנתונים שיתקבלו, ייבחן פרסום נתונים מנוכי עונתיות ונתוני המגמה לסדרות אלו.

מאי 2020

  • יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-12.2 מיליארד ש"ח. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היה 34%, היצוא לארצות הברית - 22%, היצוא לארצות אסיה - 22%, ו-22% הנותרים - ליתר ארצות העולם.[1]
  • יבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-16.3 מיליארד ש"ח. 38% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 13% - מארצות הברית, 26% - מארצות אסיה ו-23% הנותרים - מקבוצת יתר ארצות העולם.
  • הגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) הסתכם ב-4.2 מיליארד ש"ח.

נתוני המגמה[2] בחודשים האחרונים (מרס-מאי 2020)

  • ירידה ביצוא לרוב ארצות הסחר.
  • ירידה של 31.0% ביבוא מארצות הברית.

[1] הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה). נתונים על כלל יצוא ויבוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה. נתונים סופיים לשנת 2020 יפורסמו בחודש אפריל 2021.

[2] נתונים מנוכי עונתיות ונתוני המגמה מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. נתוני המגמה נאמדים לאחר הסרת השפעת האי סדירות ("רעשים") מהנתונים מנוכי עונתיות. הנתונים מנוכי עונתיות ומגמה המתפרסמים עשויים להתעדכן כאשר מתקבלים נתונים מקוריים חדשים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}