י"ח סיון, תש"פ
10 יוני 2020
163/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

במאי 2020 מדד אמון הצרכנים החדש עלה ל-14%-, לאחר הירידה החדה בערכו בחודשים מרץ (22%-) ואפריל (31%-).

שיפור ניכר חל בשניים מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד:  המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה עלה ל-13%-, לאחר ירידות חדות במרץ (45%-) ובאפריל (54%-); והמאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה שעלה לערך חיובי של 5%, לאחר שצנח וקיבל ערכים שליליים בחודשים מרץ (15%-) ואפריל (19%-).

במאי 2020 מדד אמון הצרכנים היחסי החדש עלה ל-98, לאחר הירידה החדה בערכו בחודשים מרץ (63) ואפריל (29).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}