ט"ז שבט, תש"פ
11 פברואר 2020
040/2020
כתבו יילה היינל (תחום בינוי ורשויות מקומיות), מוריה הומינר, פביאנה שוורץ
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

17/03/2020: נוספו לוחות ומפות על ההגירה אל ומ-8 הערים הגדולות.

בקובץ הרשויות המקומיות בישראל 2018 מוצגים נתונים ל-255 הרשויות המקומיות בישראל (77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות).

הקובץ כולל 6 גיליונות:

תוכן עניינים

נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה - בנושאי דמוגרפיה, חינוך, רווחה, תשתיות, בנייה ועוד

נתוני תקציב

סיכומים לפי מעמד מוניציפלי (חלוקה לפי עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) ונתונים כלל-ארציים

נתוני סקר כוח אדם וסקר הוצאות משק בית בערים המונות 50,000 תושבים ויותר - תעודת הלימודים הגבוהה ביותר; תכונות כוח העבודה - משתתפים בכוח העבודה, שיעור תעסוקה, אחוז בלתי מועסקים; אחוז מועסקים מחוץ ליישוב המגורים; ואחוז משקי בית הגרים בדירה בבעלותם;

נתוני הסקר החברתי בערים המונות 100,000 תושבים ויותר - עמדות של בני 20 ומעלה כלפי נושאים שונים​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}