ד' חשון, תשפ"א
22 אוקטובר 2020
335/2020

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בהמשך לגלים הקודמים של הסקר שבוצעו במהלך החודשים מרץ-אוגוסט, ביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש אוקטובר (15.10-12.10) את הגל התשיעי, לבחינת מצב העסקים והתעסוקה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וההגבלות המתלוות אליו.

הסקרים הקיפו עסקים עם חמש משרות שכיר ומעלה, בחלק מהפעילות במשק: בענפי ההייטק, התעשייה המסורתית והמעורבת, הבינוי, המסחר הקמעוני, השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, שירותי המזון והמשקאות (הכוללים מסעדות, דוכנים ואולמות אירועים).

נתוני הסקרים מספקים מידע על מצב התעסוקה (כגון פיטורין וחל"ת- הן בכלל והן כתוצאה מהסגר השני), יכולתם של העסקים להמשיך ולפעול בתנאים הנוכחיים, מידת הפגיעה בפדיון, מידת ההשפעה של ההגבלות השונות וכדומה. לראשונה נוספו שאלות על השוואת הפעילות הכלכלית של החברה בסגר השני לעומת הסגר הראשון והרחבת פעילותה של החברה באמצעות אתר אינטרנט או אפליקציה של החברה.

הגל התשיעי, הופנה ל-1,412 עסקים. אוכלוסיית הסקר הקיפה כ-1,451,000 שכירים שהם כ-34% מסך השכירים במשק ערב משבר הקורונה. שיעור ההשבה בגל התשיעי עמד על 76%.

ממצאים עיקריים: סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 9)

אחוז התעסוקה בענפי הסקר (כשיעור מהיקף התעסוקה לפני תחילת המשבר) ירד באמצע אוקטובר ל79% לעומת 87% באמצע חודש אוגוסט.

באחוז העובדים הנמצאים בחל"ת חלה עלייה חדה - מ-6.4% באמצע אוגוסט (גל 8) לכ-14% באוקטובר.

על פי דיווחי המעסיקים כ-76.5% מהעובדים הנמצאים בחל"ת, הם במצב זה כתוצאה ישירה מהסגר השני.

בענפי המסחר הקמעוני ושירותי מזון ומשקאות נרשמו אחוזי חל"ת גבוהים לעומת הענפים האחרים באוכלוסיית הסקר (כ-27.3% ו-37.5%, בהתאמה).

השוואה בין הסגר השני (באוקטובר) לסגר הראשון (באפריל)

אחוז התעסוקה בכלל הענפים בסגר השני גדול משמעותית מאחוז התעסוקה בסגר הראשון.

בענפי המסחר הקמעוני היקף התעסוקה בסגר הראשון עמד על 50%, לעומת 76% בסגר השני.

השיפור במצבם של ענפי המסחר הקמעוני ניכר גם במידת הפגיעה החמורה בפדיון (פגיעה של יותר מ-50% בפדיון). 32.8% מהעסקים בענפים אלו העריכו שתהיה פגיעה חמורה בפדיון של חודש אוקטובר לעומת כ-67% בחודש אפריל.

אומדני עסקים

יותר מ-50% ממנהלי העסקים ציינו את סגירת מוסדות החינוך ובידוד או מחלה של עובד כמגבלה משמעותית הפוגעת בפעילות החברה.

כ-40.5% מהעסקים באוכלוסיית ענפי הסקר לא פנו לקבלת מענק תמיכה לעסקים ממשרד האוצר. כאשר כ-41% מתוכם לא פנו מכיוון שלא עמדו בתנאי הסף, כ-30.8% מהם (כ-5,800 עסקים) לא פנו כי אין להם צורך בו וכ-16% נתקלו בקשיים בירוקרטיים.

כ-24% מהחברות בענפי המסחר הקמעוני פיתחו אתר אינטרנט או שיפרו את האתר הקיים בתגובה למשבר.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}