ב' סיון, תשפ"א
13 מאי 2021
161/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

03/06/2021: הוחלף תרשים 1

לרגל חג השבועות מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על התפוקה ועל הצריכה של החלב והדבש בישראל:

תפוקת החלב הכוללת בשנת 2020 נאמדה בכ-1,606 מיליון ליטר, עלייה של 1.4% לעומת שנת 2019, לאחר ירידה של 4.1% בשנת 2019.

התנובה הממוצעת לפרה עמדה בשנת 2020 על 11,924 ק"ג חלב לשנה, עלייה קלה של 0.6% לעומת 2019. תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.

תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2020 בכ-4,000 טונות, בדומה לשנת 2019 שבה חלה עלייה של 11% לעומת 2018. התנודות בתפוקת הדבש בשנים 2020-2014 נבעו בעיקר משינויים בכמות המשקעים באזורים שונים בארץ.

בשנת 2020 ירד מחיר החלב ב-0.4% (דצמבר 2020 לעומת דצמבר 2019). מחיר הדבש ירד בשנה זו ב-1.6% (דצמבר 2020 לעומת דצמבר 2019).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}