י"ג שבט, תשפ"א
26 ינואר 2021
030/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

לראשונה מאז 1995 מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לוחות עם מספר דירות באזורים סטטיסטיים שבעיריות ובמועצות מקומיות. נתונים אלו מספקים לגופי תכנון, לגופי מחקר ולמקבלי ההחלטות תמונה מפורטת יותר מתוך מאגר דירות ומבנים מכפי שהייתה זמינה עד כה.

דירות

נכון ליולי 2020 היו בישראל כ-2.7 מיליון דירות/יחידות דיור למגורים (להלן דירות), תוספת של 57,063 דירות לעומת שנת 2019 (2%).

כ-2.5 מיליון דירות היו בעיריות ובמועצות מקומיות ו-236.7 אלף דירות - במועצות אזוריות.

בשנים 2020-2012 חל גידול של כ-16% במספר הדירות בעיריות ובמועצות מקומיות, תוספת של 354.3 אלף דירות למגורים.

בשנת 2020, האחוז הגדול ביותר של הדירות היה במחוז המרכז (25% מכלל הדירות) ובמחוז תל אביב (20% מהדירות), ואילו האחוז הנמוך ביותר היה באזור יהודה והשומרון (3% מהדירות).

המספר הגבוה ביותר של דירות היה בירושלים – 235,269 (גידול של כ-6,321 דירות לעומת 2019) ואחריה בתל אביב-יפו - 211,322 דירות (גידול של כ-2,050 דירות).

גידול משמעותי במספר הדירות לעומת 2019 נרשם ביישובים: חריש (תוספת של 46%) וראש העין (16%).

 

מבנים

בשנת 2020 אחוז המבנים שבהם 50 דירות ומעלה בערים הגדולות המונות יותר מ-100 אלף תושבים עמד על 1.8% מכלל המבנים. הערים שבהן אחוז המבנים גבוה מהממוצע הארצי הן: אשדוד (5%), בת ים (4%), נתניה (3%), חולון (2%), תל אביב-יפו (2%) ואשקלון (1.8%). לעומת זאת, בראשון לציון, כפר סבא, בני ברק ובית שמש אחוז המבנים שבהם 50 דירות ומעלה נמוך מאחוז אחד מכלל המבנים בכל עיר.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}