ב' אב, תשפ"א
11 יולי 2021
225/2021
כתבו אורי עטר (תחום עסקים - כלכלה), ליאור שילוני-זיסמן (תחום מרשם עסקים)
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

עסקים של עצמאים

 • מתוך 614,108 העסקים הפעילים בשנת 2019, 414,845 (כ-68%) הם עסקים של עצמאים.
 • מתוך 4.078 מיליון משרות השכיר בשנת 2019, 383,044 (כ-9%) מועסקים בעסקים של עצמאים.
 • שלושת הענפים הכלכליים (ברמת סדר) שבהם האחוז העסקים של עצמאים הוא הגבוה ביותר הם: שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות – כ-86%, שירותי בריאות, רווחה וסעד – כ-83% ואמנות, בידור ופנאי – כ-79%.

בעלי העסקים לפי מאפיינים שונים

מין

 • מתוך אוכלוסיית העסקים של עצמאים בשנת 2019, כ-73% היו בבעלות גברים וכ-27% - בבעלות נשים.
 • האחוז הגבוה ביותר של עסקים של עצמאים בבעלות נשים נמצא בענפי שירותי בריאות, רווחה וסעד (כ-55%). האחוז הגבוה ביותר של עסקים של עצמאים בבעלות גברים נמצא בענפי הבינוי (כ-98%).

  קבוצת אוכלוסייה
 • מתוך אוכלוסיית העסקים של עצמאים בשנת 2019, כ-80% היו בבעלות יהודים, כ-17% - בבעלות ערבים וכ-3% - בבעלות אחרים.
 • האחוז הגבוה ביותר של עסקים של עצמאים בבעלות יהודים נמצא בענפי מידע ותקשורת ובענפי אמנות, בידור ופנאי, כ-94% בכל אחד מהענפים. האחוז הגבוה ביותר של עסקים של עצמאים בבעלות ערבים נמצא בענפי הבינוי (כ-36%) ובענפי מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב (כ-27%).

  מצב משפחתי
 • כ-73% מבעלי העסקים של עצמאים בשנת 2019 היו נשואים, כ-13.5% - רווקים, כ-11% - גרושים וכ-2.5% - אלמנים.
 • האחוז הגבוה ביותר של העסקים של עצמאים בבעלות נשואים נמצא בענפי תעשייה כרייה וחציבה ובענפי הבינוי, כ-78% בכל אחד מהענפים. האחוז הגבוה ביותר של העסקים של עצמאים בבעלות רווקים נמצא בענפי אמנות, בידור ופנאי (כ-30%) ובענפי מידע ותקשורת (כ-26%).


גיל

 • הגיל הממוצע של בעלי העסקים של עצמאים בשנת 2019 היה 50.4.
 • הגיל הממוצע הגבוה ביותר של בעלי העסקים העצמאים נמצא בענפי חקלאות, ייעור ודיג (60.9) ובענפי פעילויות בנדל"ן (58.1). הגיל הממוצע הנמוך ביותר של בעלי העסקים העצמאים נמצא בענפי שירותי אירוח ואוכל (45.8) ובענפי הבינוי (45.9).

  השכלה
 • בשנת 2018 לכ-36% מבעלי העסקים העצמאים היה תואר אקדמי, לכ-44% מבעלי התואר האקדמי היה תואר שני ומעלה.
 • האחוז הגבוה ביותר של בעלי העסקים העצמאים עם תואר אקדמי נמצא בענפי שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד (כ-83%) ובענפי שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (70.5%). האחוז הגבוה ביותר של בעלי העסקים העצמאים ללא תואר אקדמי נמצא בענפי שירותי התחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (כ-94.5%) ובענפי הבינוי (כ-94%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}