א' אייר, תשפ"א
13 אפריל 2021
123/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

ברבעון רביעי של שנת 2020  עלה מספר המשרות הפנויות ל-66.0 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 59.8 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון השלישי של 2020).

היחס בין ההיצע לביקוש (היחס בין מבקשים לעבוד לבין המשרות הפנויות) ירד ל-6.4 לעומת 7.1 ברבעון הקודם.

היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ירד ל-5.3 לעומת 5.8 ברבעון הקודם.

יחס בין ההיצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר המשרות הפנויות עולה המספר המבקשים לעבוד) נמצא בקרב מפתחי תכנה.

היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-10 (כלומר מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 10 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים ובקרב בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות.

סיכום 2020

בשנת 2020 מספר משרות פנויות ירד ל-61.8 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 99.3 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש בשנת 2019).

בשנת 2020 היחס בין היצע לביקוש עלה ל-6.1 לעומת 3.5 בשנת 2019.

בשנת 2020 יחס בין היצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים עלה ל-5.1 לעומת 2.9 בשנת 2019.

מרכיבי היצע (מחפשי עבודה) בשנת 2020: מועסקים שחיפשו עבודה – 22.4%, בלתי מועסקים – 41.0% ולא משתתפים בכוח עבודה שבועי וחיפשו עבודה בשנה האחרונה – 36.6%.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}