כ"ג טבת, תשפ"א
07 ינואר 2021
009/2021
כתבו דניאל רואש (תחום אינדיקטורים כלכליים), מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה)
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בהודעה זו מובאים ממצאים מניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות. במסגרת זו נערכה השוואה בין היצע של כוח עבודה לבין ביקוש לכוח עבודה.
היצע של כוח עבודה - מספר מחפשי עבודה ב-12 החודשים האחרונים. כולל מועסקים שחיפשו עבודה אחרת או עבודה עם מספר שעות רב יותר בארבעת השבועות האחרונים, בלתי מועסקים ואינם משתתפים בכוח העבודה שחיפשו עבודה ב-12 החודשים האחרונים.
ביקוש לכוח עבודה - מספר משרות פנויות.
היחס בין היצע לביקוש - היחס בין מבקשים לעבוד (מחפשי עבודה) לבין מספר המשרות הפנויות.

ראה הגדרות מפורטות בסוף ההודעה.

ברבעון שלישי של שנת 2020  עלה מספר המשרות הפנויות ל-59.8 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 45.6 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון השני של 2020).

היחס בין ההיצע לביקוש (היחס בין מבקשים לעבוד לבין המשרות הפנויות) ירד ל-7.1 לעומת 7.5 ברבעון הקודם.

היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ירד ל-5.8 לעומת 6.2 ברבעון הקודם.

יחס בין ההיצע לביקוש בכל משלחי היד היה גבוה מ-1 (כלומר מספר המבקשים לעבוד עולה על מספר המשרות הפנויות).

היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-10 (כלומר מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 10 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב מנהלי חשבונות ובעלי משלח יד דומה ובקרב פקידים כלליים וקלדנים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}