כ"ג סיון, תשפ"א
03 יוני 2021
179/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

חודש מרץ 2021 – על פי נתונים מקוריים (עובדים ישראלים)

מספר משרות השכיר היה 3.461 מיליון, ירידה של 5.8% לעומת מרץ 2020 (3.674 מיליון) ועלייה של 5.2% לעומת פברואר 2021 (3.290 מיליון).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,740 ש"ח, עלייה של 17.1% לעומת מרץ 2020 (10,881 ש"ח) ועלייה של 5.5% לעומת פברואר 2021 (12,079 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 12,016 ש"ח, עלייה של 16.9% לעומת מרץ 2020 (10,282 ש"ח) ועלייה של 4.8% לעומת פברואר 2021 (11,460 ש"ח).

דגשים מיוחדים לנתוני מדדי שכר ותעסוקה בעקבות מגפת הקורונה: נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים אלה אינם כוללים עובדים שנמצאים בחל"ת ועובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. חישוב השכר הממוצע למשרת שכיר אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד.

החל באמצע חודש מרץ 2020 המשק הישראלי עבר לעבודה במתכונת חירום וחל צמצום ניכר בהיקף העבודה בחודש זה וכתוצאה מכך ירידה בשכר הממוצע למשרת שכיר. לכן, בהשוואה של השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש מרץ 2021 לעומת מרץ 2020 ניתן לראות עלייה גבוהה (17.1%).  בנוסף, אומנם ניכרת התאוששות בשוק העבודה (עלייה של 5.2% במספר משרות השכיר לעומת פברואר 2021) אולם המשק הישראלי עדיין לא חזר לפעילות מלאה, דבר שמשפיע גם הוא על עליית השכר הממוצע בחודש זה, כיון שהעובדים שנמצאים בחל"ת או פוטרו מעבודתם הם לרוב עובדים ששכרם נמוך מהממוצע.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}