י"ז אדר, תשפ"א
01 מרץ 2021
072/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בעיות שמיעה בקרב בני 20 ומעלה

12% (כ-700 אלף איש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, 14% מהגברים ו-11% מהנשים.

ל-10% (כ-558 אלף איש) יש קושי מועט ול-2.5% (כ-141 אלף איש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל.

שיעור המתקשים בשמיעה עולה עם הגיל: 46% (כ-174 אלף איש) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי ול-15% מבני 75 ומעלה (כ-56 אלף איש) יש קושי רב בשמיעה או שאינם שומעים בכלל.

מצב תעסוקה בגיל 64-25

שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה כלשהי הוא 66%, 79% בקרב שאר האוכלוסייה.

31% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי אינם בכוח העבודה, 19% בקרב שאר האוכלוסייה.

תחושות ומצבים רגשיים בגיל 74-20

10% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 4% בקרב שאר האוכלוסייה.

12% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהי חשים דיכאון לעיתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה.

אנשים עם לקות שמיעה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}