י"ג כסלו, תשפ"ב
17 נובמבר 2021
390/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בסוף 2020 חיו בישראל 3.049 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם כ-33% מאוכלוסיית המדינה.
מתוכם כ-2.207 מיליון ילדים יהודים (72.4%), 737 אלף ילדים ערבים (24.2%) ועוד 105 אלף
ילדים (3.4%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).

בירושלים חלקם היחסי של הילדים באוכלוסייה הוא כ-39%; בחיפה ובתל אביב-יפו הילדים הם פחות מרבע מאוכלוסיית העיר (23.2% ו-21.0%, בהתאמה).

מספר הילדים עד גיל 17 למשק בית (במשקי בית שבהם יש ילדים בגילים אלו) היה 2.45 בממוצע ברמה הארצית. בערים הגדולות (המונות יותר מ-100,000 תושבים), מספר הילדים הממוצע הגבוה ביותר היה בבית שמש – 3.90, בבני ברק – 3.59 ובירושלים – 2.93. ברמת גן נמצא הממוצע הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית – 1.85.

מרבית הילדים גרו עם שני ההורים (כ-91% מהילדים). היתר גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים במשפחה חד-הורית גרו עם אימם (88%).

במהלך 2019 נישאו בישראל 396 נערות מתחת לגיל 18, כ-94% מהן היו מוסלמיות.

בשנת 2020 נולדו 177,307 יילודים. שיעור הפריון הכולל של הנשים בישראל נאמד ב-2.90 ילדים בממוצע לאישה.

בשנת 2020 מספר הנערות עד גיל 17 שילדו עמד על 196 נערות, מתוכן 152 מוסלמיות ו-37 יהודיות. עבור רובן (כ-91%) הייתה זו לידתן הראשונה.

בשנת תש"ף (2019/20) ביקרו 651,274 ילדים בגילים 7-0 בגני ילדים עירוניים וציבוריים בפיקוח משרד החינוך ובמעונות היום, מתוכם 18% ערבים.

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) למדו בחינוך היסודי ועל-יסודי כ-1.880 מיליון תלמידים

בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) ובמעבר לתשפ"א (2020/21) עמד אחוז נשירת התלמידים בכיתות ז-יב על 1.7%.

בשנת תשפ"א (2020/21), 3,068 בני נוער (בגילי 17-12, כולל) למדו לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. לאוכלוסייה זו מאפיינים ייחודיים: 88.1% מהם היו יהודים, 81.8% למדו מקצוע בתחומי המדעים וההנדסה, 66.6% היו בנים, 69.1% למדו באוניברסיטה הפתוחה ו-43.2% מהם גרו ביישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (10-8).

בשנת תש"ף (2019/20) עמד מספר הספורטאים הפעילים בגיל 18-7 על 87,407 שהם 65.2% מכלל הספורטאים הפעילים בכל הגילים.

בשנת 2020, 7.8% מכלל הילדים עד גיל 17 (כ-223 אלף ילדים) חיו במשקי בית ללא מועסקים – 3.9% באוכלוסייה היהודית ו-19.9% באוכלוסייה הערבית.

בשנת תש"ף (2019/20) נפתחו תיקים פליליים ל-6,516 בני נוער בגיל 18-12.

בשנים 2019-2005 מספר הקטינים שעמדו לדין ירד באופן משמעותי מ-5,280 קטינים ל-2,561 קטינים בשנת פסק דין 2019 (ירידה של 48.5%).

בשנת 2020, כ-13% (כ-397 אלף) מכלל הילדים בין 0–17 היו רשומים במשרד הרווחה והביטחון החברתי. שיעור הרשומים בני 0–17 באוכלוסייה הערבית – 183 ל-1,000 ילדים, היה גבוה מהשיעור באוכלוסיית היהודים והאחרים – 111 ל-1,000 ילדים.

בשנת 2020, הושמו במסגרות רווחה כ-116.4 אלף ילדים בני 0–17. שיעורם כ-38 ל-1,000 נפש, והם היו כ-44% מכלל המושמים במסגרות רווחה.

בשנת 2020 היו בישראל 24,284 ילדים בני 17-0 עם אחת או יותר מהמוגבלויות האלה: ילדים עם עיוורון/לקות ראייה הזכאים לתעודת עיוור, ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וילדים על הרצף האוטיסטי. מתוכם, ל-218 ילדים הייתה גם מוגבלות שכלית התפתחותית וגם עיוורון/לקות ראייה.

לפי דיווחי המשטרה, בחודשים ינואר-ספטמבר 2021, נפגעו בתאונות דרכים 1,509 ילדים בגיל 14-0, שהם 10.1% מהנפגעים. במספר הילדים שנפגעו חלה עלייה של 15.6% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020, אז נפגעו 1,305 ילדים שהיו 9.7% מהנפגעים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}