כ"ד אייר, תשפ"א
06 מאי 2021
155/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

11/05/2021: הוחלפו תרשימים 2 ו-3

הוספת נתונים (09/5/2021): עמ' 18 בקובץ ההודעה.

ירושלים, בירת ישראל, היא העיר הגדולה במדינה. ביום ירושלים עומד מספר התושבים בה על כ-957,600 נפש.

במהלך שנת 2020, גדלה אוכלוסיית ירושלים בכ-15,500 תושבים. לאוכלוסייה נוספו כ-20,400 איש כתוצאה מריבוי טבעי ועוד כ-3,100 איש כתוצאה ממאזן הגירה בין-לאומית 8,000 אישנגרעו מאוכלוסיית העיר כתוצאה ממאזן הגירה פנימית שלילי (מספר העוזבים את ירושלים ליישובים אחרים בישראל עולה על מספר העוברים אל ירושלים).

בית שמש ותל אביב-יפו הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים. בית שמש, תל אביב-יפו וביתר עילית הם היישובים העיקריים שאליהם עוברים העוזבים את העיר.

אחוז החרדים מאוכלוסיית העיר ירושלים בסוף 2020 הוא 29.6%. 

בקרב היהודים בני 20 ומעלה בירושלים (2019): 35.2% מגדירים את עצמם חרדים; 20.1% - דתיים; 10.8% - מסורתיים-דתיים; 13.7% - מסורתיים לא כל כך דתיים; 19.6% - חילונים.

שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) בירושלים עמד על 3.88 ילדים לאישה, גבוה מהממוצע הארצי (3.01).

משק בית ירושלמי מונה 3.78 נפשות בממוצע, לעומת ממוצע ארצי של 3.25 נפשות.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב-2020 היה 49.7%, לעומת 61.8% בממוצע הארצי.

88.4% מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם.

כמעט שני שלישים (63%) מתושבי ירושלים בני 20 ומעלה גרים בעיר מאז לידתם, לעומת 32% בממוצע הארצי.

בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) למדו בבתי הספר היסודיים בירושלים (חינוך עברי) 81,964 תלמידים, מהם כ-54.5 אלף תלמידים בפיקוח החרדי, כ-14.5 אלף בפיקוח הממלכתי-דתי וכ-13 אלף בחינוך הממלכתי.

אחוז נשירת התלמידים המתגוררים בירושלים ולומדים בכיתות ז-יב בתי הספר שבפיקוח משרד החינוך, גבוה מאחוז הנשירה הארצי (6.0% לעומת 2.3%, בהתאמה).

בשנת תשע"ט (2018/19) אחוז הניגשים לבחינות הבגרות מבין תלמידי כיתות יב בחינוך העברי שהתגוררו בירושלים נמוך מאחוז הניגשים מכלל תלמידי כיתות יב בחינוך העברי בישראל (59% לעומת 84%, בהתאמה).

בשנת 2019, 112.5 אלף תושבי ירושלים היו רשומים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. שיעור הרשומים בקרב כלל אוכלוסיית תושבי ירושלים עמד על 120.1 ל-1,000 נפש, והוא היה דומה לשיעור הרשומים בקרב כלל אוכלוסיית ישראל (124.0 ל-1,000 נפש).

בשנת 2018 כ-2.6 אלף תושבי ירושלים עמדו לדין במשפטים פליליים. מתוכם, כ-2.2 אלף הורשעו בדין (85.9%). שיעור המורשעים בדין בקרב תושבי ירושלים בני 12 ומעלה עמד על 3.2 לאלף נפש (בדומה לשיעור בקרב כלל תושבי ישראל - 3.1 לאלף נפש).

90.0% מתושבי ירושלים בני 20 ומעלה חשים ביטחון באופן כללי (במידה רבה או במידה רבה מאוד), אחוז נמוך במקצת מהממוצע הארצי (91.5%).

בשנת 2020 החלה בנייתן של כ-2,460 דירות בירושלים, ירידה של 19.8% לעומת שנת 2019. לשם השוואה, בכלל הארץ הייתה ירידה של 3.5%.

ב-2020 נחקרו על ידי משטרת ישראל 835 תאונות דרכים עם נפגעים (מסוג ת"ד מורחב) שאירעו בירושלים, ונפגעו בהן 1,236 אנשים, ירידה של כ-19.2% במספר התאונות וירידה של כ-21.8% במספר הנפגעים בהן לעומת 2019 (בכל הארץ באותה תקופה הייתה ירידה של 14.5% בתאונות וירידה של 20.7% בנפגעים).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}