כ' טבת, תשפ"א
04 ינואר 2021
003/2021
כתבה נורית דוברין, תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח


 

בקרב בני 20 ומעלה

72% מהישראלים בני 20 ומעלה מדברים בעברית ברמה 'טובה מאוד'. 13% נוספים – ברמה 'טובה'. 8.2% מדברים ברמה בינונית, ול-7.4% רמת שליטה חלשה או שאינם יודעים כלל לדבר בעברית.

בקרב הערבים, ניכרת רמת שליטה נמוכה, רק כשליש מהם (32%) שולטים בדיבור ברמה טובה מאוד. 43% מהערבים שולטים ברמה בינונית, חלשה או אינם מדברים כלל בעברית.

ל-54% מהנשים הערביות רמת שליטה בינונית, חלשה או שאינן יודעות כלל לדבר בעברית.

58% מבני 65 ומעלה שולטים בדיבור בצורה טובה מאוד, לעומת 78% מבני 44-20. ל-16% מבני 65 ומעלה רמת שליטה חלשה או שאינם  מדברים כלל בעברית. לרבע (25%) מבני 65 ומעלה שליטה חלשה בכתיבה או שאינם יודעים כלל לכתוב בעברית.

8.6% מהיהודים בני 65 ומעלה, לא יודעים בכלל לקרוא בעברית, לעומת כ-0.5% מבני 44-20; ל-10% נוספים שליטה חלשה.

מחצית (50%) מהערבים בני 65 ומעלה, אינם יודעים בכלל לקרוא בעברית, לעומת 11%
מבני 44-20.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}