י"ב כסלו, תשפ"ב
16 נובמבר 2021
389/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בקרב בני 20 ומעלה

58% השתמשו באינטרנט לצורך חיפוש מידע בנושאי בריאות: 55% מהגברים ו-61% מהנשים; 62% מהיהודים ו-36% מהערבים; 63% מהצעירים בני 44-20 ו-43% מבני 65 ומעלה.

11% מתייעצים בקבוצות וברשתות חברתיות בנושאי בריאות, 8.7% מהגברים ו-14% מהנשים; ערבים ויהודים בשיעור דומה (11%); צעירים מתייעצים בשיעורים גבוהים יותר ממבוגרים.

58% מהאוכלוסייה נוהגים להשתמש בשירותים מקוונים של קופת החולים, כגון הזמנת תור, בקשת אישורים והתחייבויות. יהודים משתמשים בשירותים האלה יותר מערבים (62% ו-38%, בהתאמה).

20% נוהגים להשתמש בשירותי ייעוץ מקוונים של קופות החולים, כגון ייעוץ Online עם רופא או אחות.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}