ו' שבט, תשפ"א
19 ינואר 2021
022/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

סקר משרות פנויות הוא מקור המידע העיקרי על מספר המשרות הפנויות בישראל, והוא נערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2009.

אומדני משרות פנויות לחודש דצמבר (מנוכי עונתיות)

בחודש דצמבר היו כ-60.24 אלף משרות פנויות (לעומת 59.61 בחודש נובמבר).

שיעור המשרות הפנויות לחודש דצמבר הוא 2.56% (לעומת 2.53% בחודש נובמבר).

סיכום שנת 2020 לעומת שנת 2019

חודשים ינואר ופברואר 2020 התאפיינו בהמשך יציבות בביקוש לעבודה במשק. בחודשיים האלו היו במשק 100 אלף משרות פנויות בקירוב. בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בחודש מרץ, בחודשים מרץ עד מאי נרשם שפל בביקוש לעבודה. לאחר מכן, החל מחודש יוני מספר המשרות הפנויות התייצב על רמה שבין 50 אלף ל-60 אלף.

שיעור המשרות הפנויות בכלל אוכלוסיית הסקר ירד ב-31% בשנת 2020 לעומת שנת 2019.

השפעת המשבר על שיעור המשרות הפנויות לפי ענף היא הטרוגנית. בענפי האירוח והאוכל (מלונות ומסעדות) ובענפי הבידור והפנאי ירד נתון זה בקרוב ל-50%, ואילו בענפי הבריאות וסיעוד והבינוי הירידה הייתה מתונה יותר.

שיעור המשרות הפנויות בעסקים המעסיקים 99-50 משרות ירד באופן החד ביותר (ירידה של 40%), לעומת ירידה של 29% בביקוש בעסקים גדולים המעסיקים יותר מ-250 משרות (ראו לוח ב).

הביקוש לעבודה ירד באופן החד ביותר במחוז הצפון (ירידה של 38% במחוז הצפון בהשוואה לשנת 2019), ושיעור המשרות הפנויות הנמוך ביותר הוא במחוז ירושלים.

הירידה בביקוש לעבודה (שיעור המשרות הפנויות) במחוז הדרום היא נמוכה יותר משאר המחוזות (ירידה של 22%).

בהשוואה בין-לאומית ניכר שיש הטרוגניות בפגיעה בביקוש לעבודה. הירידה בשיעור המשרות הפנויות במדינות כמו איטליה (40%-), בריטניה (37%-) וישראל הייתה חדה, ואילו בארה"ב ובבלגייה הביקוש לעבודה נפגע באופן מתון יותר (ירידה של 9% בביקוש בכל אחת מהן).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}