י"ז אב, תשפ"א
26 יולי 2021
253/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

נתונים מקוריים

בחודש יוני 2021 (לעומת מאי 2021, בקרב בני 15 ומעלה): (ללוחות ירחון סקר כוח אדם 6/2021)

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה – 5.4% (5.1 בחודש הקודם).

אחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים – 6.6% (6.8% בחודש הקודם).

אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים – 9.0% (9.8% בחודש הקודם).

אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל סיבות אחרות או לא עבדו בעבר, מעוניינים לעבוד עכשיו ולא חיפשו עבודה בחודש אחרון בגלל קורונה + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים – 9.1% (9.9% בחודש הקודם).

שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה – 57.8% (56.6% בחודש הקודם)

קובץ מעקב אחרי יעדי תעסוקה ממשלתיים ניתן לראות באתר האינטרנט של הלמ"ס.

מספר ואחוז מכוח העבודהמאי 2021יוני 2021
הבלתי מועסקים

209.3 אלף

5.1%

225.2 אלף

5.4%

המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים

279.1 אלף

6.8%

274.2 אלף

6.6%

הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים

411.6 אלף

9.8%

387.1 אלף

9.0%

הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל סיבות אחרות או לא עבדו בעבר, מעוניינים לעבוד עכשיו ולא חיפשו עבודה בחודש אחרון בגלל קורונה + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים

415.9 אלף

9.9%

388.3 אלף

9.1%


האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה בענפים: שירותים אחרים – 14.5% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 4.4%), אספקת חשמל 14.4% (מתוכם ללא נעדרים בגלל סיבות שקשורות לקורונה), שירותים ניהול ותמיכה – 14.3% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.3%), שירותי אירוח ואוכל 13.3% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 5.4%), חקלאות, ייעור ודיג 12.8% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 3.0%), אמנות, בידור ופנאי 12.6% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 6.1%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה במשלחי היד: פקידים כלליים ועובדי משרד – 11.1% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.2%), עובדי מכירות ושירותים – 10.2% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.6%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד דומה – 10.1% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.3%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה: בקרב בני 15-17 - 18.0% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 4.3%), בקרב בני 60-64 - 11.9% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.1%), בקרב בני 30-34 – 11.1% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה - 1.8%), בקרב בני 65 ומעלה – 10.6% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה - 3.4%).

האחוז הגבוה ביותר של הבלתי מועסקים מכוח העבודה היה: בקרב בני 15-17 – 18.5%, בקרב בני 18-24 – 8.2%, בקרב בני 25-29 – 6.9%, בקרב בני 30-34 – 6.3%.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה בענפים: מידע ותקשורת (43.8%), שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (30.3%), שירותים אחרים (21.6%), שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח (20.1%), פעילויות בנדל"ן (19.0%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה במשלחי יד: בעלי משלח יד אקדמי (24.2%), מנהלים (15.5%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד דומה (12.6%).

חלקם של השכירים בתחום ההיי-טק מכלל השכירים הגיע ביוני 2021 ל-10.8% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}