ה' שבט, תשפ"א
18 ינואר 2021
021/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

נתונים מקוריים

בחודש דצמבר 2020 (לעומת חודש נובמבר 2020, בקרב בני 15 ומעלה):

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה - 4.8% (5.0% בחודש הקודם)

אחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים - 10.4% (12.1% בחודש הקודם).

אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה  + הבלתי מועסקים - 12.9% (14.3% בחודש הקודם).

יצוין שהגדרות סקרי כוח אדם ותקופת ההתייחסות של הנתונים שונות ממקורות מידע אחרים כגון שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי.

במחצית השנייה של דצמבר 2020 (לעומת המחצית הראשונה של דצמבר 2020, בקרב בני 15 ומעלה):

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה - 4.9% (4.8% במחצית הראשונה של דצמבר 2020)

אחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים - 11.0% (10.4% במחצית הראשונה של דצמבר 2020)

אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה  + הבלתי מועסקים - 13.7% (12.7% במחצית הראשונה של דצמבר 2020)​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}