י"ג אייר, תשפ"א
25 אפריל 2021
135/2021
כתבו בת-שבע פישמן*, ירון מרכוס**
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

מרץ 2021

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-13.6 מיליארד ש"ח. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היה 24%, היצוא לארצות הברית - 25%, היצוא לארצות אסיה - 26%, ו-25% הנותרים - ליתר ארצות העולם.

יבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-23.4 מיליארד ש"ח. 37% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 9% - מארצות הברית, 25% - מארצות אסיה ו-29% הנותרים - מקבוצת יתר ארצות העולם.

הגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) הסתכם ב-9.8 מיליארד ש"ח.

נתוני המגמה בחודשים האחרונים (ינואר-מרץ 2021)

ירידה ביצוא הסחורות לרוב ארצות הסחר.

עלייה ביבוא הסחורות מרוב ארצות הסחר.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}