כ"ד אייר, תשפ"א
06 מאי 2021
154/2021
כתבו יילה היינל (תחום בינוי ורשויות מקומיות), מוריה הומינר, פביאנה שוורץ
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בקובץ הרשויות המקומיות בישראל 2019 מוצגים נתונים ל-255 הרשויות המקומיות בישראל (77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות).

הקובץ כולל 6 גיליונות:

תוכן עניינים

נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה - בנושאי דמוגרפיה, חינוך, רווחה, תשתיות, בנייה וכד'

נתוני תקציב

סיכומים לפי מעמד מוניציפלי (חלוקה לפי עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) ונתונים כלל-ארציים

נתוני סקר כוח אדם וסקר הוצאות משק בית בערים המונות 50,000 תושבים ויותר – תעודת הלימודים הגבוהה ביותר; תכונות כוח העבודה – משתתפים בכוח העבודה, שיעור תעסוקה, אחוז בלתי מועסקים; אחוז מועסקים מחוץ ליישוב המגורים; ואחוז משקי בית הגרים בדירה בבעלותם; הכנסות והוצאות לנפש

נתוני הסקר החברתי בערים המונות 100,000 תושבים ויותר – עמדות של בני 20 ומעלה כלפי נושאים שונים

בנוסף על הקובץ, מתפרסמות גם מפות הגירה פנימית עבור ערים המונות 200,000 תושבים ויותר.

שינויים וחידושים בקובץ

חדש! בגיליון "נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה" המדד החברתי-כלכלי עודכן לשנת 2017, ונוספו הנושאים האלה:

בחירות: אחוזי הצבעה בבחירות המוניציפליות ובבחירות לכנסת ה-23 וה-24.

חינוך: נשירת תלמידים

מים: איכות מי שתייה ושפכים

חדש! בגיליון "סקר כוח אדם והוצאות משק בית" נוסף אחוז משקי בית משפחתיים ולא משפחתיים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}