י"ז אייר, תשפ"א
29 אפריל 2021
147/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בהמשך לגלים הקודמים של הסקר שבוצעו במהלך החודשים מרץ 2020-ינואר 2021 ביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש אפריל (22.04.2021-18.04.2021) את הגל האחד עשר לבחינת מצב העסקים והתעסוקה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה וההגבלות המתלוות אליו.

הסקרים הקיפו עסקים עם 5 משרות שכיר ומעלה בחלק מהפעילות במשק: בענפי ההייטק, התעשייה המסורתית והמעורבת, הבינוי, המסחר הקמעוני, השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, שירותי המזון והמשקאות (הכוללים מסעדות, דוכנים ואולמות אירועים), ובגל זה נבחן גם ענף שירותי אירוח (ענפי המלונאות).

נתוני הסקרים מספקים מידע על מצב התעסוקה, מידת הפגיעה בפדיון, השקעות מתוכננות ועוד.

הגל האחד עשר הופנה לכ-1,455 עסקים. אוכלוסיית הסקר הקיפה כ-1,492,290 שכירים שהם כ-37% מסך השכירים במשק ערב משבר הקורונה. שיעורי ההשבה בגל זה עמדו על 82%.

ממצאים עיקריים: סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 11)

אחוז התעסוקה בענפי הסקר באפריל 2021 (כאחוז מהיקף התעסוקה לפני תחילת המשבר) עלה ל-86.1% לעומת 75.4% בינואר.

בענפי המסחר הקמעוני נרשמה ההתאוששות החדה ביותר בהשוואה לחודש ינואר (אחוז התעסוקה עלה מ-68%  ל-96%).

על בסיס דיווחי המעסיקים כ-29.3% מהמועסקים באוכלוסיית הסקר הנמצאים כיום בחל"ת מסרבים לחזור לעבודתם, והסיבה העיקרית לסירוב היא העדפה לקבל דמי אבטלה.

מרבית העובדים המסרבים לחזור מחל"ת (כ-60%) הועסקו בענפי שירותי מזון ומשקאות (מסעדות ואולמות אירועים).

כ-30% מהעסקים באוכלוסיית הסקר צופים גידול בהיקף התעסוקה בחודשים הקרובים.

ב-50% מהעסקים באוכלוסיית הסקר ירד הרווח התפעולי בשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019, ואילו כ-12% מהעסקים דיווחו על עלייה ברווח התפעולי.

יותר מ-60% מהחברות בענפי ההייטק דיווחו על ירידה ברווח התפעולי בשנת 2020 לעומת שנת 2019. באופן מפתיע, מבדיקת עומק עולה שכחצי מעסקים אלו אף קיבלו מענק ממשלתי בגין הפגיעה בפעילות הכלכלית.

בעיון לעומק בדיווחי העסקים המסווגים בענפי ההייטק ניכר שעבור כ-30% מהחברות (כאלו שדיווחו על ירידה ברווח התפעולי וגם על קבלת מענק) פגיעה זו משתקפת גם בציפיות להיקף תעסוקה וגם בהיקף התעסוקה בזמן ביצוע הסקר.

בבחינת אומדני היקף הירידה ברווח התפעולי עולה שמרבית העסקים שדיווחו על ירידה ברווח התפעולי נפגעו פגיעה קלה (ירידה של עד 25%)

אחוז התעסוקה הנוכחי (מספר מועסקים היום מתוך מספר מועסקים טרום המשבר) של עסקים שהרווח התפעולי שלהם נפגע בשנת 2020, נמוך מאחוז התעסוקה של עסקים שהרווח התפעולי שלהם עלה.

כ-50% מהעסקים באוכלוסיית הסקר קיבלו מענק ממשלתי, עלייה לעומת הנתון שנאמד באמצע חודש אוגוסט ועמד על כ-38%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}