כ"ט תמוז, תשפ"ב
28 יולי 2022
251/2022
כתב אורי עטר, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

עסקים פעילים

בשנת 2021 היו בישראל כ-652,900 עסקים פעילים וכ-4 מיליון משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים.

כ-68% מסך העסקים הפעילים בישראל הם עצמאים, 27% הן חברות (פרטיות, ציבוריות וזרות) וכ-5% העסקים הפעילים הנותרים הם מסוג אחר (שותפויות, מלכ"רים, מוסדות ממשלתיים וכד').

61% מסך משרות השכיר בישראל הם בחברות (פרטיות, ציבוריות וזרות), כ-9% אצל עצמאים וכ-30% ממשרות השכיר הנותרות הם מסוג אחר (שותפויות, מלכ"רים, מוסדות ממשלתיים וכד').

בכ-54% מהעסקים הפעילים ב-2021 לא מועסקים שכירים. ב-92.5% מהעסקים הפעילים המעסיקים שכירים בשנת 2021, היו עד 20 משרות שכיר.

"לידות עסקים"

בשנת 2021 נולדו כ-54,600 עסקים חדשים, שהם 8.4% מסך כל העסקים הפעילים בשנה זו. אחוז לידות זהה נמדד בשנת 2019, לעומת 7.3% בשנת 2020.

ב-66% מהעסקים שנולדו ב-2021 לא מועסקים שכירים.

בכ-93% מהעסקים שנולדו ב-2021 ושבהם מועסקים שכירים, היו עד 9 משרות שכיר.

ב-2021 נוספו כ-64,700 משרות שכיר בגין לידות העסקים שהן 1.8% מסך משרות השכיר בכלל העסקים הפעילים בשנה זו. לעומת זאת, ב-2020 נוספו כ-54,300 משרות שכיר בגין לידות עסקים, שהיו כ-1.6% מסך משרות השכיר בכלל העסקים שהיו הפעילים בשנה זו.

הישרדות עסקים

90.7% מהעסקים שנולדו בשנת 2020 שרדו גם את שנת פעילותם השנייה (שנת 2021).

26.1% מהעסקים שנולדו בשנת 2005 שרדו גם את שנת פעילותם השבע-עשרה (שנת 2021). אחוז ההישרדות הנמוך ביותר לאורך כל שבע-עשרה שנות הפעילות נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל (11%), ואילו אחוז ההישרדות הגבוה ביותר נמצא בענף שירותי בריאות, רווחה וסעד (40.7%). 

עסקים מהירי צמיחה

אחוז העסקים מהירי הצמיחה בענפי ההייטק בשנת 2021 עמד על 11.5%, לעומת 3.3% עסקים מהירי צמיחה בכלל ענפי המשק בשנה זו.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}