כ"ז כסלו, תשפ"ג
21 דצמבר 2022
415/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

05/02/2023: הוחלף תרשים 8.

ערב חג המולד 2022 חיים בישראל כ-185 אלף נוצרים שהם כ-1.9% מאוכלוסיית המדינה.

בשנת 2021 גדלה האוכלוסייה הנוצרית ב-2.0%.

75.8% מהנוצרים בישראל הם נוצרים ערבים, 6.9% מסך אוכלוסיית הערבים בישראל.

רוב הנוצרים הערבים מתגוררים במחוז הצפון ובמחוז חיפה (70.2% ו-13.6%, בהתאמה).

39.0% מהנוצרים שאינם ערבים מתגוררים במחוז תל אביב ובמחוז המרכז, 36.3% במחוז הצפון ובמחוז חיפה.

היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם: נצרת (21.1 אלף), חיפה (16.7 אלף), ירושלים (12.9 אלף) ושפרעם (10.5 אלף).

582 זוגות נוצרים נישאו בישראל בשנת 2020. הגיל הממוצע בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים היה 30.6 שנים, ושל הכלות הנוצריות – 26.8. גילים אלו גבוהים מהגילים הממוצעים בנישואין ראשונים בשאר הדתות הן בקרב החתנים והן בקרב הכלות.

ב-2021 נולדו 2,434 תינוקות לנשים נוצריות, מהם כ-72% לנשים נוצריות ערביות (1,749 יילודים).

שיעור הפריון הכולל לנשים הנוצריות ירד בשנת 2021 ועמד על 1.77 ילדים לאישה בממוצע.  שיעור הפריון של הנשים הנוצריות הערביות היה נמוך אף יותר – 1.68 ילדים לאישה.

גודל משק הבית הממוצע במשקי בית שבראשם עמד נוצרי נאמד ב-3.06 נפשות, בדומה למשקי בית שבראשם עמד יהודי (3.05), ונמוך ממשקי בית שבראשם עמד מוסלמי (4.46).

מספר הילדים הממוצע עד גיל 17, במשפחות הנוצריות עם ילדים עד גיל זה היה 1.86, מתוכן במשפחות הנוצריות ערביות – 1.94. נתונים אלו נמוכים בהשוואה למשפחות היהודיות (2.42) ולמשפחות המוסלמיות (2.62).

בשנת הלימודים תשפ"ב למדו בחינוך היסודי והעל-יסודי 26,752 תלמידים נוצרים שהם 1.4% מכלל התלמידים.

83.8% מהתלמידים הנוצרים בכיתות יב היו זכאים לתעודת בגרות.

52.9% מהנוצרים הערבים ו-31.2% בלבד מהנוצרים שאינם ערבים המשיכו ללימודי תואר ראשון בתוך 8 שנים מסיום התיכון, לעומת 34.1% בלבד מתוך כלל מסיימי התיכון בחינוך הערבי ו-48.2% מתוך כלל מסיימי התיכון בחינוך העברי.

חלקן היחסי של הנשים בקרב הסטודנטים הנוצרים היה גבוה מזה של הנשים בקרב כלל הסטודנטים בתארים המתקדמים: בתואר שלישי – 65.2% לעומת 53.1%, בהתאמה, ובתואר שני – 73.8% לעומת 64.2%, בהתאמה.

אחוז הסטודנטים הנוצרים ערבים שלמדו לתואר ראשון בתחומים: חינוך והכשרה להוראה, עסקים ומדעי הניהול וכן מקצועות עזר רפואיים היה נמוך יותר בהשוואה לסטודנטים המוסלמים. לעומת זאת, אחוז אלו שלמדו מדעי החברה (ללא עסקים ומדעי הניהול), משפטים וכן מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב היה גבוה יותר.

מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון, הייצוג הגבוה ביותר של הסטודנטים הנוצרים היה במקצועות: מוזיקולוגיה (15.7%), מערכות מידע ניהוליות (10.5%) והנדסת מזון וטכנולוגיה (9.9%).

אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2021 בקרב נוצרים בגיל 15 ומעלה היה 66.3% (69.2% בקרב גברים, ו-64.1% בקרב נשים). בקרב נוצרים ערבים עמד האחוז על 56.4% (63.8% בקרב גברים, ו-49.2% בקרב נשים).

בשנת 2021 היו רשומים במשרד הרווחה והביטחון החברתי כ-16.3 אלף נוצרים, שיעור של כ-89.7 ל-1,000 נפש.

בשנת 2021 הושמו במסגרות רווחה כ-4.4 אלף נוצרים. שיעור של כ-24.4 ל-1,000 נפש.

בשנת פסק דין 2020 שיעור העומדים לדין בקרב האוכלוסייה הנוצרית בישראל עמד על כ-208 ל-100,000 נפש. מתוך העומדים לדין, השיעור בקרב הנוצרים שאינם ערבים היה גבוה באופן ניכר מהשיעור בקרב הנוצרים הערבים (כ-289 וכ-181 ל-100,000 נפש, בהתאמה).

שיעור המורשעים בקרב האוכלוסייה הנוצרית היה כ-185 ל-100,000 נפש. מתוך המורשעים, השיעור בקרב הנוצרים שאינם ערבים היה גבוה באופן ניכר משיעור הנוצרים הערבים (כ-252 וכ-164 ל-100,000 נפש, בהתאמה).

העבירות הנפוצות ביותר בקרב מורשעים מהאוכלוסייה הנוצרית בישראל היו: עבירות כלפי הסדר הציבורי (22.9%), עבירות כלפי גופו של אדם (21.8%), עבירות רכוש (16.1%) ועבירות מוסר (15.0%).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}