י"ג אב, תשפ"ב
10 אוגוסט 2022
263/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

מקום המדינה עלו לישראל כ-3.3 מיליון עולים, כ-45.0% מהם עלו משנת 1990 ואילך.

בשנת 2021 הגיעו לישראל 25,497 עולים, עלייה של 29.6% לעומת שנת 2020. שיעור העולים עמד על 2.7 עולים ל-1,000 תושבים.

מכלל העולים ב-2021, 50.0% הגיעו מבריה"מ (לשעבר), בעיקר מרוסיה ומאוקראינה, 14.1% הגיעו מצרפת ו-13.6% הגיעו מארצות הברית.

העולים החדשים השתקעו לראשונה בעיקר במרכז הארץ. קרוב למחצית (44.7%) השתקעו במחוזות המרכז (23.4%) ותל אביב (21.4%), לעומת מחוזות הפריפריה, הצפון (10.7%) והדרום (11.6%).

רמת ההשכלה של עולים בני 15 ומעלה שהגיעו בשנת 2021 הייתה גבוהה יחסית – 64.6% מהם למדו 13 שנות לימוד ומעלה.

ל-61.5% מהעולים בני 15 ומעלה היה משלח יד אקדמי, מהם כ-506 רופאים/ות.

בשנת 2021 השתקעו בארץ 1,820 אזרחים עולים. יחד עם העולים הם מסתכמים לכ-27,317 מהגרים חדשים שהגיעו לישראל.

אומדן ארעי למחצית הראשונה של שנת 2022: בששת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית הגיעו לארץ 35,295 עולים.

העלייה לישראל מאוקראינה ומרוסיה בעקבות הלחימה באוקראינה בשנת 2022
על פי נתוני משרד העלייה והקליטה

בין התאריכים 31/7/2022-24/2/2022 הגיעו לישראל 31,066 עולים מאוקראינה ומרוסיה (12,175 עולים מאוקראינה ו-18,891 עולים מרוסיה). זהו גידול ניכר של 318% לעומת התקופה המקבילה ב-2019 שבה הגיעו 9,774 עולים אוקראינה ומרוסיה ( 7,123 מרוסיה, 2,651 מאוקראינה).

רוב העולים מאוקראינה בתקופה הנדונה היו נשים – 63%, ואילו הגברים היו 37% בלבד. בקרב העולים מרוסיה אחוז הנשים (50.8%) דומה לאחוז הגברים (49.2%). ​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}