ד' תשרי, תשפ"ג
29 ספטמבר 2022
316/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בסוף שנת 2021 מנתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל כ-1.163 מיליון איש, מתוכם 644 אלף נשים ו-519 אלף גברים. כ-41% מהאזרחים הוותיקים הם בני 75 ומעלה.

בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים בני 65 ומעלה, 34% נולדו בישראל. כלומר, האוכלוסייה הוותיקה מורכבת ברובה מילידי חו"ל.
4% מאוכלוסיית היהודים והאחרים הם ילידי ישראל שגם אביהם יליד ישראל.

כ-61% מהאזרחים הוותיקים נשואים וכ-22% מהם אלמנים. בקרב הגברים - 77% נשואים ו-9% אלמנים, ובקרב הנשים – קרוב למחצית (48%) נשואות וכשליש (33%) אלמנות.

בשנת 2021, כ-36 אלף (13%) גרו במשק בית עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם (לרוב מטפל). בכך נמשכה מגמת העלייה בחלקם היחסי מסך בני 65 ומעלה הגרים במשקי בית לא-משפחתיים, בהשוואה לשנים 2020 ו-2019 (11% ו-10%, בהתאמה).

בשנת 2021, עמדה תוחלת החיים בלידה על 80.5 שנים בקרב גברים ועל 84.6 שנים בקרב נשים. באותה שנה תוחלת החיים בגיל 65 עמדה על 19.3 שנים בקרב גברים ועל 21.8 שנים בקרב נשים, ושנות החיים הבריאים בגיל 65 היו 11.8 בקרב גברים ו-10.5 בקרב נשים.

בשנת תשפ"א (2020/21) סך הספורטאים הפעילים בישראל עמד על 119,709, מתוכם כ-5.5% (6,526 ספורטאים) היו בני 65 ומעלה. 46.6% מהספורטאים הפעילים בני 65 ומעלה היו נשים.

בשנת תשפ"א (2020/21) 241 תושבים בני 65 ומעלה קיבלו תואר (או תעודה אקדמית) ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל (בדומה ל-227 בשנה הקודמת).

בשנת 2021, 20.8% מבני 65 ומעלה השתתפו בכוח העבודה (28.5% מהגברים ו-14.6% מהנשים).

בשנת 2021, בני 65 ומעלה היו 13.6% מכלל המורשים לנהוג, קצת יותר מחלקם באוכלוסייה (12.3%).

באותה שנה נפגעו בתאונות דרכים 20,230 בני אדם, מתוכם 2,170 בני 65 ומעלה (10.7%), פחות מחלקם באוכלוסייה (12.3%). 75 מהם נהרגו (20.6% מכלל ההרוגים), לעומת 70 הרוגים בשנת 2020. 479 היו פצועים קשה (19.5% מכלל הפצועים קשה) והשאר – פצועים קל (9.3% מכלל הפצועים קל).

19.7 אלף תושבי ישראל שעמדו לדין במשפטים פליליים, קיבלו פסק דין בשנת 2020. מתוכם 652 היו בני 65 ומעלה בעת מתן פסק הדין (3.3%). 85.4% מתושבי ישראל בני 65 ומעלה שעמדו לדין, היו גברים ו-14.6% היו נשים.

בשנת 2021 היו רשומים במשרד הרווחה והביטחון החברתי כ-193.3 אלף בני 65 ומעלה. ל-89.7% מהרשומים (כ-173.3 אלף) הייתה נזקקות מוגדרת.

בשנת 2021 הושמו במסגרות רווחה כ-60 אלף בני 65 ומעלה. רוב המושמים (79.3%) הושמו במסגרות בקהילה, 16.7% הושמו במסגרות חוץ-ביתיות ו-3.9% הושמו גם במסגרות בקהילה וגם במסגרות חוץ-ביתיות.

בני 64-20 נפגעו מעבירה בשיעור הגבוה פי 2 ויותר (14.4%) לפחות מאחת מהעבירות שנבדקו בסקר ביטחון אישי 2021, לעומת בני 65 ומעלה שנפגעו (6.6%).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}