כ' אדר א', תשפ"ב
21 פברואר 2022
062/2022
כתבו דבורית אנגל-זאבי*, שני נבון**
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בשנת 2020 נולדו 177,307 ילודים, 91,101 מהם בנים (51.4%) ו-86,206 (48.6%) בנות.

מגמת הירידה במספר הילודים המשיכה בשנת 2020 – 3.8% פחות לעומת שנת השיא 2018.

בחודש ינואר 2021 נמשכה הירידה במספר הילודים היומי הממוצע (5.6% פחות לעומת ינואר 2020). החל מחודש פברואר 2021 חלה עלייה במספר הילודים הממוצע ליום לעומת התקופה המקבילה ב-2020. בחודש מרץ 2021 חלה עלייה של 7.3%, באוגוסט – 11.8% ובספטמבר – 8.1%.

מספר הילודים הממוצע ליום הגבוה ביותר בשנת 2020 היה בספטמבר - 514 ילודים ליום, ואילו המספר הנמוך ביותר היה במאי - 463 ילודים.

שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע לאישה) בשנת 2020 היה 2.90. מספר זה היה נמוך בהשוואה ל-3.01 ב-2019 ול-3.09 ב-2018, אך גבוה מכל מדינות ה-OECD שהממוצע שלהן ב-2019 היה 1.61 ילדים לאישה.

שיעור הפריון הכולל של יהודיות ואחרות נאמד ב-2.88 ילדים לאישה, ושל ערביות - ב-2.82.

שיעור הפריון הכולל הגבוה ביותר נרשם בקרב נשים יהודיות – 3.00, ואילו השיעור הנמוך ביותר נרשם בקרב נשים ללא סיווג דת – 1.35. בשנת 2020 ירד לראשונה שיעור הפריון של נשים מוסלמיות מתחת ל-3 ילדים לאישה והגיע ל-2.99.  

גיל האם בלידה ראשונה היה 27.7. נשים מוסלמיות ילדו את ילדן הראשון בגיל הצעיר ביותר – 24.5, ואילו נשים ללא סיווג דת ילדו בגיל המבוגר ביותר – 30.5.

אישה ביישוב מאשכול חברתי-כלכלי 10 צפויה ללדת 1.95 ילדים וללדת את ילדה הראשון בגיל 31.2 בממוצע; לעומתה אישה מאשכול 1 צפויה ללדת 5.36 ילדים וללדת את ילדה הראשון בגיל 22.9 בממוצע (הבדל של 3.41 ילדים ו-8.3 שנים בגיל הלידה הראשונה).  

בשנת 2020 שיעור הפריון הגבוה ביותר נאמד ביישוב מודיעין עילית – 7.16 ילדים בממוצע לאישה, ואילו השיעור הנמוך ביותר נרשם ביישוב כאבול – 1.56 ילדים לאישה.

7.8% מכלל הילודים לנשים יהודיות שנולדו ב-2020 נולדו מחוץ למסגרת הנישואים, אחוז נמוך באופן ניכר בהשוואה למרבית מדינות ה-OECD שבהן התופעה שכיחה מאוד.

בשנים 2020-2018 היה שיעור הפריון בקרב נשים חרדיות 6.64 ילדים לאישה, בקרב נשים דתיות - 3.92 ובקרב נשים חילוניות - 1.96.

בשנת 2018 נמשכה מגמת הירידה בחלקם של ילודים בלידות מרובות עוברים. היקפם נאמד ב-4.1% (7,588 ילודים) מכלל הילודים שנולדו באותה שנה. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}