ג' אדר ב' ב, תשפ"ב
06 מרץ 2022
076/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

06/03/2022: תיקונים בקובץ ההודעה - עמ' 13, 18, ו-19.

מאפיינים דמוגרפיים

בסוף שנת 2021 חיו בישראל כ-4,754,900 נשים, מתוכן 27.0% בנות 14-0, 59.5% בנות 64-15 ו-13.5% בנות 65 ומעלה.

מצב משפחתי ופריון

הנשים הערביות (גיל 22.8 בקרב המוסלמיות וגיל 25.1 בקרב הדרוזיות) נישאות בגיל מוקדם יותר מהיהודיות (גיל 26.7), אך יחד עם זאת, אחוז הערביות הרווקות גבוה יותר בסוף גיל הפריון.

גילן הממוצע של נשים בלידה עלה ל-30.5 – שנה וחצי יותר בהשוואה לגיל בשנת 2000.

כ-173.5 אלף נשים ילדו בשנת 2020. מספר הילדים הממוצע שאישה בישראל צפויה ללדת במהלך חייה (שיעור פריון כולל) הוא 2.90 ילדים, גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD – 1.61.

בשנת 2021 כ-1.18 מיליון נשים (36%) הן אימהות לילדים עד גיל 17, מתוכן 90% חיות עם בן זוג והיתר עומדות בראש משפחות חד-הוריות.

בריאות

בשנת 2020 תוחלת החיים של נשים – 84.8 שנים, לעומת 80.7 שנים אצל גברים.

נשים צפויות לחיות 78.8% משנות חייהן ללא בעיה בריאותית המפריעה להן בתפקוד, והגברים – 82.3% משנות חייהם.

בשנת 2020 חלה עלייה של 9.6% במספר הנשים שהתאלמנו לעומת 2019, רובה בגלל העלייה בתמותה בישראל בשל מגפת הקורונה שהחלה בשנה זו.

56% מהנשים בנות 20 ומעלה מעריכות שמצב בריאותן 'טוב מאוד', 29% מעריכות שמצב בריאותן 'טוב'.

23.6% מהספורטאים הפעילים בישראל הן ספורטאיות. ענף הספורט שבו נמצא שיעור הנשים המרבי (יותר מ-93%) הוא התעמלות מכשירים וטרמפולינה וגלגיליות אומנותית.

חינוך והשכלה

שיעור הנשירה בקרב בנות נמוכים יותר מהשיעורים בקרב בנים.

בקרב תלמידי כיתות יב שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בנות גבוה מהשיעור בקרב בנים – 73.8% לעומת 63.4% ב-2020.

מסך מקבלי התארים מהמוסדות להשכלה גבוהה: 61.3% מקבלות תואר ראשון, 62.5% מקבלות תואר שני ו-50.5% מקבלות תואר שלישי.

בשנת תשפ"א למדו 351.7 אלף סטודנטים וסטודנטיות בישראל, מתוכם 207.5 אלף נשים (59.0%). לשם השוואה, בשנת תש"ס (1999/00) היה אחוז הנשים דומה (57.5%).

בשנים 2020-2014 השתתפו בממוצע בכל שנה 1,112 חוקרות בעלות תואר שלישי ישראליות וזרות במחקרי בתר-דוקטורט.

טכנולוגיה ומידע

90% מהנשים בגיל 20 ומעלה משתמשות באינטרנט, 86% משתמשות באינטרנט באמצעות טלפון נייד, בדומה לשיעור בקרב הגברים.

61% מהנשים מסוגלות לפתור בעיות טכניות במחשב ללא עזרה של בעל מקצוע (76% מהגברים).

58% מהנשים משתמשות באינטרנט לצורך שירותי בנקאות דיגיטליים (65% מהגברים).

נשים משתמשות באינטרנט לצורך חיפוש מידע בנושאי בריאות (61%) בשיעור גבוה יותר מגברים (55%).

40% מהנשים משתתפות בקבוצות ייעודיות באינטרנט (34% מהגברים).

עבודה ושכר

שיעור התעסוקה של נשים בשנת 2021 עמד על 55.7%, לעומת 61.8% בקרב הגברים.

70% מהמועסקות עבדו בהיקף מלא ו-30% בהיקף חלקי.

בשנת 2021 היו בישראל 174.4 אלף נשים שעבדו כעצמאיות שהן 9.1% מכלל הנשים המועסקות.

מכלל המנהלים השכירים – 29% נשים, מכלל השכירים בעלי משלח יד אקדמי – 56% נשים.

בשנת 2019 ההכנסה הממוצעת של אישה שכירה עמדה על 8,308 ש"ח לחודש, לעומת 12,193 ש"ח לחודש לגבר – פער שכר של 32%.

בשלושים השנים האחרונות פערי השכר המגדריים הצטמצמו בכ-10 נקודות האחוז בלבד, מ-43% בשנת 1990 ל-32% בשנת 2019.

92% מהנשים המועסקות מרוצות מעבודתן (91% מהגברים), 64% מהנשים מרוצות מהכנסתן (72% מהגברים).

69% מהנשים המועסקות דיווחו כי הן 'מרוצות ומרוצות מאוד' מהאיזון בין בית לעבודה.

תחבורה

ל-2.1 מיליון נשים היו רישיונות נהיגה. חלקן של הנשים מכלל המורשים לנהוג עמד על 44.7%.

ביטחון אישי

מרבית הנפגעות מהטרדה מינית הן צעירות בנות 34-20. כ-60 אלף מהנשים שהוטרדו מינית, דיווחו כי נפגעו בשנה האחרונה מחוץ למקום עבודתן, לעומת כ-32 אלף שדיווחו כי נפגעו מהטרדה מינית במקום העבודה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}