כ"ד תשרי, תשפ"ג
19 אוקטובר 2022
330/2022
כתבו טל אדמון, נורית דוברין, מיכל ימיני, תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בקרב בני 65 ומעלה

מרבית האוכלוסייה (87%) בגיל 65 ומעלה בישראל מרוצה מחייה, 36% 'מרוצים מאוד' ו-51% נוספים 'מרוצים'.

40% מעריכים כי מצב בריאותם לא טוב. 40% מדווחים על בעיה בריאותית או פיזית אשר מפריעה להם בתפקוד יומיומי: 34% מהגברים ו-46% מהנשים.

79% מבני 65 ומעלה מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית (למזון, לחשמל וכד'), 19% אינם מצליחים.

15% מרגישים 'לא כל כך בטוח' או 'בכלל לא בטוח' ללכת לבד בחשכה באזור מגוריהם, 22% מהנשים; 14% אינם יוצאים מביתם בחשכה, 20% מהנשים ו-7% מהגברים.

74% מבני 65 ומעלה משתמשים באינטרנט (94% מבני 64-20), ובמהלך השנים ניכרת עלייה בשיעור המשתמשים. יחד עם זאת, רק 41% משתמשים ברשת לצורך פעולות בנקאיות;
34% משתמשים ברשת לצורך קבלת שירותים ממשרדי ממשלה כגון הורדת טפסים, קבלת אישורים.

השליטה בדיבור בעברית של 60% מבני 65 ומעלה 'טובה מאוד'; ל-14% שליטה 'טובה';
ל-25% שליטה 'בינונית', 'חלשה' או שאינם מדברים כלל בעברית.

35% אינם חשים בטוחים בדרכים כהולכי רגל.

בתשובה לשאלה "באופן כללי, עד כמה אתה בוטח באנשים?"
בסולם מ-0 עד 10, כאשר 0=בכלל לא בוטח ו-10=בוטח לגמרי, התקבל ממוצע של 6.4.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}