ד' תשרי, תשפ"ג
29 ספטמבר 2022
317/2022
כתבו סופיה פראן, עמית יגור-קרול (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים)
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

הדוח הראשון כולל 40 מדדים של הזדקנות מיטבית, מתוכם 16 מדדי-על ו-24 מדדים מנבאים. עבור 31 מדדים זמינים נתונים המאפשרים להציג מגמת שינוי בטווח השנים של הדוח – 2020-2015 (חלק מהמדדים פוצלו לתתי-מדדים, ובסך הכל נכללים בדוח 57 מדדים ותתי-מדדים).

בקרב אוכלוסיית בני ה-65 ומעלה בישראל נרשם שיפור ב-32 מדדים ותתי-מדדים בתחומים השונים לעומת שנת הבסיס (2015, אלא אם כן צוין אחרת).

בכל המדדים בתחום הבריאות חל שיפור לעומת שנת הבסיס (20 מדדים ותתי-מדדים), למעט שיעור היארעות של סרטן הערמונית.

ב-7 מדדים ותתי-מדדים נרשמה הרעה לעומת שנת הבסיס, 6 מתוכם היו מדדים מנבאים (4 מתחום אורח חיים בריא).

ב-8 מדדים ותתי-מדדים המצב נשאר יציב לעומת שנת הבסיס, מתוכם 5 מדדים מנבאים מתחום אורח חיים פעיל.

בקרב גברים נרשם שיפור ב-27 מדדים ותתי-מדדים לעומת שנת הבסיס. נרשמה הרעה ב-11 מדדים ותתי-מדדים, מתוכם 6 מתחום הבריאות ו-4 מתחום אורח חיים בריא. ב-5 מדדים לא נרשם שינוי.

בקרב נשים נרשם שיפור ב-31 מדדים ותתי-מדדים לעומת שנת הבסיס, בין היתר שיפור בכל מדדי הבריאות. ב-6 מדדים נרשמה הרעה, רובם מתחום אורח חיים בריא, וב-6 מדדים לא נרשם שינוי.

בקרב יהודים ואחרים נרשם שיפור ב-23 מדדים ותתי-מדדים לעומת שנת הבסיס, מתוכם 15 מתחום הבריאות. ב-5 מדדים נרשמה הרעה – 2 מתחום הבריאות והשאר מתחום אורח חיים פעיל, וב-5 מדדים לא נרשם שינוי.

בקרב הערבים ב-22 מדדים ותתי-מדדים נרשם שיפור לעומת שנת הבסיס, מתוכם 10 מדדים מתחום הבריאות. ב-8 מדדים נרשמה הרעה, 7 מתוכם מתחום הבריאות. ב-3 מדדים לא נרשם שינוי.

מדדי-על בקרב בני 65 ומעלה (בריאות, משמעות וחוסן כלכלי)

בריאות

תוחלת החיים של נשים גבוהה יותר משל גברים, יחד עם זאת, מספר שנות החיים הבריאים של גברים גבוה מזה של נשים.

בשיעורי היארעות של כל סוגי הסרטן חלה ירידה לעומת 2019.

בקרב גברים חלה עלייה בשיעורי היארעות של סרטן הערמונית (לעומת 2015), באחוזי חולי סוכרת ובשיעור מטופלי דיאליזה.

שיעורי סוכרת, שבץ מוחי וטיפולי דיאליזה בקרב גברים גבוהים מאלה של נשים.

אחוזי הנשים שדיווחו על דיכאון ועל מוגבלות בפעולות בסיסיות יומיומיות גבוהים מאלה של הגברים.

משמעות

הן בקרב גברים והן בקרב נשים חלה ירידה בתחושת הבדידות. נשים חשות בדידות פי 2 מגברים, ערבים חשים בדידות יותר מיהודים ואחרים.

אחוז הגברים שהביעו שביעות רצון מהחיים גבוה משל נשים.

ציון איכות החיים בקרב נשים ערביות היה הנמוך ביותר.

חוסן כלכלי

במשקי הבית שבהם לפחות פרט אחד בגיל 65 ומעלה חלה ירידה באחוז המדווחים שאינם מסתדרים כלכלית. אחוז זה גבוה במיוחד במשקי הבית הערבים שבהם לפחות פרט אחד בגיל 65 ומעלה.

מדד ג'יני לאי-שוויון גבוה יותר בקרב משקי בית שבהם לפחות פרט אחד בגיל 65 ומעלה, לעומת כלל משקי הבית באוכלוסייה, ובמיוחד בקרב משקי בית שבהם בודדים בני 65 ומעלה.

בשנת 2019 ההכנסה הכספית החציונית נטו לנפש סטנדרטית בקרב משקי בית שבהם לפחות פרט אחד בגיל 65 ומעלה הייתה דומה להכנסה בכלל משקי הבית באוכלוסייה.

ההכנסה הכספית החציונית נטו לנפש סטנדרטית הנמוכה ביותר היא בקרב משקי בית של בודדים בני 65 ומעלה.

מדדים מנבאים בקרב בני 65 ומעלה
(ניהול בריאות, אורח חיים בריא, אורח חיים חברתי פעיל ואוריינות דיגיטלית)

ניהול בריאות

חלה עלייה באחוז המעריכים כי בריאותם טובה מאוד או טובה.

לעומת שנת הבסיס, חלה ירידה באחוז מקבלי חיסון נגד שפעת, ועלייה באחוז מקבלי חיסון נגד פנאומוקוק.

אורח חיים בריא

חלה ירידה באחוז המקפידים לפחות על שתי התנהגויות בריאות.

חלה ירידה באחוז האנשים שחוו ירידה משמעותית במשקל, תת-משקל או השמנת יתר.

נשים נוטות לסבול יותר ממשקל לא תקין: מירידה משמעותית לא רצונית במשקל, ממצב של תת-משקל וממצב של השמנת יתר.

אורח חיים חברתי פעיל

ציון גבוה בכל קבוצות האוכלוסייה בשביעות רצון מהרשת החברתית (קבוצת אנשים המקיימים ביניהם קשרים שונים, כגון בני משפחה או חברים). בקרב ערבים הציון היה גבוה יותר מהציון בקרב יהודים ואחרים.

הן בקרב גברים והן בקרב נשים חלה עלייה בשיעור התעסוקה לעומת שנת הבסיס. נשמר פער של פי 2 לטובת הגברים. השיעור בקרב יהודים ואחרים גבוה פי 3 מהשיעור בקרב ערבים.

אחוזי הערבים החשים הערכה מבני משפחה ושביעות רצון מהיחסים עם השכנים גבוהים מאלה של יהודים ואחרים.

אחוז היהודים והאחרים העוסקים בפעילויות פנאי יחידנית גבוה מאחוז הערבים.

אוריינות דיגיטלית

אחוז משקי בית שיש להם נגישות למחשב ביתי, מחשב מגע או טאבלט נמוך יותר בקרב משקי בית שבהם לפחות פרט אחד מעל גיל 65 בהשוואה לכלל משקי בית.

חלה עלייה באחוז המשתמשים באינטרנט, כולל השימוש דרך הטלפון הנייד.

חלה עלייה באחוז המשתמשים בשירותי ממשל מקוונים. אחוז הגברים המשתמשים בשירותי ממשל מקוונים היה כמעט פי 2 משל נשים; אחוז היהודים והאחרים היה כמעט פי 4 יותר משל ערבים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}