כ"ב שבט, תשפ"ב
24 ינואר 2022
032/2022
כתבה מירב פסטרנק, תחום ראש תחום סטטיסטיקה של עבודה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

נתונים מקוריים

בחודש דצמבר 2021 (לעומת נובמבר 2021, בקרב בני 15 ומעלה): (ללוחות ירחון סקר כוח אדם 12/2021)

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה – 4.1% (4.6% בחודש הקודם).

אחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים – 4.7% (5.1% בחודש הקודם).

אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים – 6.0% (6.5% בחודש הקודם).

אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל סיבות אחרות או לא עבדו בעבר, מעוניינים לעבוד עכשיו ולא חיפשו עבודה בחודש אחרון בגלל קורונה + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים – 6.1% (6.5% בחודש הקודם).

שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה – 60.1% (60.2% בחודש הקודם)

קובץ מעקב אחרי יעדי תעסוקה ממשלתיים ניתן לראות באתר האינטרנט של הלמ"ס.

מספר ואחוז מכוח העבודהנובמבר 2021דצמבר 2021
הבלתי מועסקים

196.7 אלף

4.6%

177.9 אלף

4.1%

המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים

218.1 אלף

5.1%

203.7 אלף

4.7%

הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים

282.6 אלף

6.5%

262.1 אלף

6.0%

הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל סיבות אחרות או לא עבדו בעבר, מעוניינים לעבוד עכשיו ולא חיפשו עבודה בחודש אחרון בגלל קורונה + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים

282.8 אלף

6.5%

264.1 אלף

6.1%


האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה בענפים: חינוך – 19.5% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.2%), שירותי ניהול ותמיכה – 16.3% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.9%), שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח 13.2% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – אינו ניתן לפרסום בשל מהימנות סטטיסטית נמוכה), שירותי אירוח ואוכל 12.7% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 3.8%), שירותים אחרים 12.4% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 3.7%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה במשלחי היד: בעלי משלח יד אקדמי – 14.9% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 1.1%), עובדים מקצועיים בחקלאות, בייער ודייג – 11.8% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 3.1%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה – 11.8% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 1.3%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה: בקרב בני 75 ומעלה – 14.4% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 7.1%), בני 30-34 – 13.7% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 1.2%), בקרב בני 15-17 – 13.4% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה - 3.7%).

האחוז הגבוה ביותר של הבלתי מועסקים מכוח העבודה היה: בקרב בני 15-17 – 10.8%, בקרב בני 25-29 – 6.8%, בקרב בני 18-24 – 5.9%.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה בענפים: מידע ותקשורת (55.7%), שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (37.7%), שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח (29.6%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה במשלחי יד: בעלי משלח יד אקדמי (30.2%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה (20.0%), מנהלים (18.7%).

חלקם של השכירים בתחום ההיי-טק מכלל השכירים - 11.7% (11.6% בחודש הקודם). ​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}