ט' ניסן, תשפ"ב
10 אפריל 2022
121/2022
כתבו אביאל קרנצלר*, מתן שוקרון*, סילבי ליפלבסקי**
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

עקב מגפת הקורונה נאלצו הסטודנטים ללמוד בשנת תשפ"א באופן מקוון. גם לפני המגפה הלמידה המקוונת הייתה חלק אינטגרלי מהלמידה במוסדות להשכלה הגבוהה, וכך היא צפויה להיות גם לאחר מכן. לפיכך הוחלט בשיתוף ות"ת של המועצה להשכלה הגבוהה לערוך סקר בזק שבו נשאלו הסטודנטים על חווית הלמידה המקוונת לעומת הלמידה הפרונטלית. הלמידה המקוונת שעליה נשאלו הסטודנטים נערכה בעיקר באמצעות מערכת ה"זום". אומנם במרבית הקריטריונים שנבדקו היה יתרון ללמידה הפרונטלית, אך יחד עם זאת, כ-60% מהסטודנטים היו שבעי רצון מהלמידה המקוונת. הסקר נערך בקרב סטודנטים ותיקים שלמדו בשנים ב ו-ג לתואר ראשון ובקרב סטודנטים שלמדו בשנה ב לתואר שני.

57.9% מהסטודנטים למדו בין 5 ל-8 קורסים, ומספר הקורסים השכיח ביותר היה 6. 

הכלי המרכזי ששימש את רוב הסטודנטים (88.0%) בקורסים המקוונים היה מחשב נייד או טאבלט, ואילו רק 4.0% מהסטודנטים השתמשו בטלפון הנייד.

כמחצית (46.6%) מהסטודנטים לא נדרשו לפתוח את המצלמה במהלך השיעור המקוון, ברוב הקורסים או בכולם.

84.2% מהסטודנטים דיווחו שבמרבית הקורסים השיעורים המקוונים מוקלטים, ו-53.9% דיווחו שהם מקשיבים לשיעורים המוקלטים ברוב הקורסים.

יותר ממחצית מהסטודנטים (56.2%) דיווחו שנתקלו במידה מועטה בבעיות טכניות בזמן הלמידה המקוונת.

רוב הסטודנטים (77.7%) דיווחו שמידת האינטראקציה החברתית עם סטודנטים אחרים בלמידה המקוונת פחותה בהשוואה ללימודים הפרונטליים.

יותר ממחצית מהסטודנטים (57.1%) ענו שבשיעורים המקוונים הם מצליחים להתרכז פחות מבשיעורים הפרונטליים.

45.2% מהסטודנטים ענו שהם מצליחים להשתתף בלימודים המקוונים פחות מבלימודים פרונטליים. לעומתם רק 17.2% ענו שהם מצליחים להשתתף יותר בלימודים המקוונים.

כמחצית מהסטודנטים (49.1%) דיווחו שבלימודים המקוונים נעשה שימוש רב יותר בסרטונים ובאמצעים טכנולוגיים אחרים לעומת הלימודים הפרונטליים.

41.2% מהסטודנטים מסכימים במידה רבה שהרמה האקדמית נפגעה בעקבות המעבר ללמידה מקוונת.

בהשוואה לסטודנטים שלמדו בלמידה פרונטלית בשנת תשע"ד (2013/14), הסטודנטים שלמדו בלמידה מקוונת (בתשפ"א) דיווחו פחות על שיפור במיומנויות:

ידע מקצועי – 80.3% לעומת 60.3%, בהתאמה

ידע כללי – 81.5% לעומת 56.9%, בהתאמה

יכולות מתמטיות – 53.7% לעומת 38.1%, בהתאמה

מיומנויות מחקר – 44.7% לעומת 34.4%, בהתאמה.

59.6% מהסטודנטים דיווחו שהם מרוצים במידה רבה מהלמידה המקוונת.

אחוז המדווחים על שביעות רצון במידה רבה מהלמידה המקוונת בקרב סטודנטים לתואר ראשון, שהיו הורים לילדים קטנים (68.2%) או מועסקים במשרה מלאה (65.7%) היה גבוה יותר (ב-11.6 וב-10.1 נקודות האחוז, בהתאמה).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}