ח' תמוז, תשפ"ג
27 יוני 2023
203/2023

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בסוף שנת 2022 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל בכ-1.746 מיליון נפש, שהם 18.1% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של כ-36.8 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2021.

אחוז הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית בשנת 2022 עמד על 2.2% (2.3% בשנת 2021).

בעיר ירושלים נמצא המספר הגבוה ביותר של תושבים מוסלמים, 371 אלף שהם 21.2% מכלל המוסלמים בישראל ו-37.9% מכלל תושבי העיר.

האוכלוסייה המוסלמית היא אוכלוסייה צעירה: אחוז הילדים בני 14-0 גבוה – 32.2%, ואחוז בני 65 ומעלה נמוך – 4.7%.

אחוז הרווקות המוסלמיות בנות 49-45 הוא 10.9%, לעומת אחוז הרווקים המוסלמים – 5.0%.

שיעור הפריון הכולל באוכלוסייה המוסלמית נמצא במגמת ירידה מאז 2001. בשנת 2021 הגיע השיעור ל-3.01 ילדים לאישה, בהשוואה ל-3.13 ילדים לאישה יהודייה, 2.00 – לאישה דרוזית, 1.77 – לאישה נוצרייה ו-1.39 לנשים ללא סיווג דת.

כרבע ממשקי הבית שבראשם עמד/ה מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, לעומת כ-9% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד/ה יהודי/יה.

תוחלת החיים של מוסלמים עמדה בשנת 2022 על 77.2 שנים בקרב גברים ועל 81.8 שנים בקרב נשים.

בשנת הלימודים תשפ"ב למדו בחינוך היסודי והעל-יסודי 396,106 תלמידים מוסלמים (מהם 6,573 תלמידים למדו בחינוך העברי, והשאר – בחינוך הערבי).

73.9% מהניגשים לבחינות הבגרות בחינוך הערבי בתשפ"א, היו זכאים לתעודת בגרות.
שיעור העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות עמד על 51.3% מהניגשים לבחינות בגרות בחינוך הערבי.

41.1% מהנשים המוסלמיות המשיכו ללימודי תואר ראשון בתוך 8 שנים מסיום התיכון, פי שניים מהאחוז בקרב גברים מוסלמים (20.1%).

בשנת תשפ"ב (2021/22) 10.3 אלף מוסלמים קיבלו תואר אקדמי ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל. בשנה זו אחוז המוסלמים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל עמד על 11.7%.

אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2022 בקרב מוסלמים בני 15 ומעלה היה 45.0%, 59.3% בקרב גברים ו-30.7% בקרב נשים.

בשנת 2022 היו רשומים במשרד הרווחה והביטחון החברתי 1.13 מיליון איש, מתוכם כ-297 אלף מוסלמים.

שיעור האנשים עם מוגבלות בקרב המוסלמים (88.0 ל-1,000 נפש) היה נמוך מהשיעור בקרב היהודים (114.1 ל-1,000 נפש), בקרב הנוצרים-ערבים (123.4 ל-1,000 נפש) ובקרב הדרוזים (125.8 ל-1,000 נפש)

בשנת פסק דין 2020, שיעור המורשעים במשפטים פליליים בקרב האוכלוסייה המוסלמית בישראל היה גבוה פי 2.5 משיעור המורשעים בקרב תושבי ישראל שאינם מוסלמים (481 לעומת 191 ל-100,000 נפש, בהתאמה).

העבירות השכיחות ביותר היו: עבירות כלפי הסדר הציבורי (24.0%), עבירות רכוש (21.1%) ועבירות כלפי חיי אדם וגופו של אדם (20.4%).

בשנת 2022 היו 800,573 בעלי רישיון נהיגה מוסלמים (16.2% מכלל הנהגים), ומתוכם 40.6% נשים.

בשנת 2022, נפגעו 4,376 מוסלמים בתאונות דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד מורחב (23.7% מכלל הנפגעים), מתוכם 110 נהרגו, 595 נפצעו קשה ו-3,671 נפצעו קל.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}