א' שבט, תשפ"ג
23 ינואר 2023
031/2023
כתב עודד יעקב, תחום מדדי עסקים ותעשיה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

ספטמבר - נובמבר 2022, נתוני מגמה בחישוב שנתי

תעשייה, כרייה וחציבה

  • ירידה של 0.7% בייצור התעשייתי
  • מספר משרות השכיר ללא שינוי
  • ירידה של 4.7% במספר שעות העבודה
  • ירידה של 1.3% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ירידה של 4.7% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

    תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית
  • ירידה של 1.3% בייצור התעשייתי

    ענפי הטכנולוגיה העילית
  • ירידה של 1.7% בייצור התעשייתי​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}