כ"ב חשון, תשפ"ד
06 נובמבר 2023
356/2023
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

הנתונים המוצגים בהודעה זו מושפעים ממלחמת "חרבות ברזל", שפרצה בשבעה באוקטובר, והגיוס למילואים בעקבותיה. בחודש אוקטובר נרשמה ירידה חדה במספר יציאות הישראלים לחו"ל.

אוקטובר 2023, נתונים מקוריים (לוח 4)

454.0 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים 827.7) אלף ב- 2022)

89% מהיציאות היו בדרך האוויר (403.1 אלף)

נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

אוקטובר 2023

יציאות ישראלים לחו"ל (לוח 4)

באוקטובר השנה נרשמו 454.0 אלף יציאות (827.7 אלף ב- 2022), מתוכן 403.1 אלף יציאות היו דרך האוויר, 42.9 אלף יציאות היו דרך היבשה ו- 8 אלף יציאות היו דרך הים.

מספר היציאות לחו"ל בחודש אוקטובר ירד באופן חד; 50% מהיציאות בחודש אוקטובר נרשמו בשבעת הימים הראשונים של החודש.

ינואר- אוקטובר 2023 (לוח 4)

בחודשים ינואר- אוקטובר השנה נרשמו 8.7 מיליון יציאות (7.0 מיליון בשנת 2022), מתוכן 7.7 מיליון יציאות היו דרך האוויר, 837.5 אלף יציאות היו דרך היבשה (מתוכן 575.2 אלף דרך טאבה ) ו 147.9 - אלף יציאות היו דרך הים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}