ב' שבט, תשפ"ג
24 ינואר 2023
034/2023

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

שנת 2022, לעומת 2019 - נתונים מקוריים

23.0 מיליון לינות נרשמו במלונות התיירות בארץ בשנת 2022 - ירידה של 11% לעומת 2019. שנבעה מירידה של 42%  במספר לינות התיירים (7.1 מיליון לינות) ומעלייה של 16% במספר לינות ישראלים שרשם שיא של 15.9 מיליון לינות בשנת 2022.

31% מסך כל הלינות היו לינות של תיירים (47% ב-2019 )

תפוסת החדרים במלונות הייתה 61% (70% ב- 2019).

תפוסת החדרים לפי מחוזות (לוח א) נעה בין 55% במחוז הצפון ל-68% במחוז הדרום.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}