ד' תשרי, תשפ"ד
19 ספטמבר 2023
306q2023
כתבה מירב פסטרנק, תחום ראש תחום סטטיסטיקה של עבודה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

נתונים מנוכי עונתיות של אוגוסט 2023

בחודש אוגוסט 2023 (לעומת חודש יולי 2023, בקרב בני 15 ומעלה):

אחוז בכוח העבודה – 63.6% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) – 61.6% (61.5% בחודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה – 3.1% (3.4% בחודש הקודם).

הנתונים המקוריים של אוגוסט 2023

בחודש אוגוסט 2023 (לעומת חודש יולי 2023, בקרב בני 15 ומעלה):

אחוז בכוח העבודה – 63.9% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) – 61.7% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה – 3.5% (3.4% בחודש הקודם).

שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות כלכליות – 61.5% (61.4% בחודש הקודם).

מספר ואחוז מכוח העבודהיולי 2023אוגוסט 2023
הבלתי מועסקים

155.5 אלף

3.4%

155.9 אלף

3.5%

המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות + הבלתי מועסקים

173.5 אלף

3.8%

171.0 אלף

3.8%

הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בשנתיים אחרונות + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות + הבלתי מועסקים

193.6 אלף

4.3%

186.0 אלף

4.1%

המתייאשים מחיפוש עבודה+ הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בשנתיים אחרונות + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות + הבלתי מועסקים

206.5 אלף

4.5%

205.3 אלף

4.5%{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}