ב' סיון, תשפ"ג
22 מאי 2023
161/2023
כתבו ילנה אוניגובסקי, נטליה שנקר (תחום סטטיסטיקה של עבודה), מירב פסטרנק (תחום ראש תחום סטטיסטיקה של עבודה)
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

נתונים מנוכי עונתיות

אפריל 2023 (לעומת מרץ 2023, בקרב בני 15 ומעלה): (ללוחות ירחון סקר כוח אדם 04/2023)

אחוז בכוח העבודה – 64.1% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) – 61.7% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה – 3.6% (3.8% בחודש הקודם).

אחוז בני 64-25 בכוח העבודה – 81.5% (81.9% בחודש הקודם).

שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 – 78.9% (79.2% בחודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 – 3.1% (3.2% בחודש הקודם).

אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מכלל המועסקים - 76.4% (76.7% בחודש הקודם).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}