כ"ה חשון, תשפ"ד
09 נובמבר 2023
360/2023
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

ב-7 באוקטובר 2023 פרצה מלחמת חרבות ברזל, בעקבות האירועים הקשים ביישובי עוטף עזה. דיווחי המנהלים נאספו לאורך כל חודש אוקטובר (כולל כמה עשרות מדווחים שנפקדו לפני פרוץ המלחמה). לאורך ימי הפקידה ניכרה מגמה גוברת של שליליות, כך שדיווחי החברות בשבוע השלישי ללחימה שליליים יותר מדיווחי החברות בשבוע השני ללחימה.

ממצאים עיקריים

מאזני הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בחודש אוקטובר שליליים בכל הענפים למעט בענפי התעשייה.

כצפוי, ציפיות המנהלים לפעילות הכלכלית בחודש נובמבר הן שליליות. בענף הבינוי מאזן הנטו על הציפיות לפעילות השוטפת בנובמבר נמצא בשפל היסטורי (36.3%-), נמוך אף מאומדן זה באפריל 2020 (במהלך הסגר הראשון עקב משבר הקורונה).

בענף המסחר הקמעוני ציפיות המנהלים למכירות בחודש נובמבר שליליות ודומות לנקודת השפל בסגר הראשון של הקורונה.

בסקר נשאלים המדווחים על מגבלות שונות ומידת השפעתן על הפעילות העסקית של חברתם. בתרשימים 7-1 מוצגת השוואה של אחוז העסקים לפי מגבלות שהם הגדירו כפגיעה חמורה בפעילותם עבור חודש אוקטובר לעומת מבצעים צבאיים קודמים.

אחוז גבוה של מנהלים מגדירים את "המצב הביטחוני"/"חוסר בעובדים" כמגבלות חמורות בהשוואה לעימותים צבאיים קודמים. בהשוואה לענפים האחרים בסקר (בינוי, מסחר, מלונאות, שירותים) ניכרת יציבות באומדני מגבלות אלו.

 במבצע "צוק איתן" שנמשך קרוב לחודשיים, כ-17% מהמנהלים בענף הבינוי הגדירו את "המצב הביטחוני" כמגבלה חמורה עבור חברתם, לעומת כ-57% בחודש אוקטובר. בענף זה גם אחוז המשיבים שמגבלת "ביקוש נמוך" פוגעת בחברתם באופן חמור הגיע לשיא של 23%, לעומת 14% במבצע "צוק איתן".

בענף המסחר הקמעוני ניכרת השפעת המלחמה בעיקר במגבלת "המצב הביטחוני". כמחצית מהמנהלים בענף זה מגדירים זאת כמגבלה חמורה על פעילות חברתם, לעומת 19% בלבד במבצע "צוק איתן".

בענף מידע ותקשורת הכולל גם את חלק משירותי ההייטק, השפעת המצב הביטחוני במבצע "צוק איתן" או במבצע "שומר החומות" הייתה קטנה. ואולם, במלחמה הנוכחית כ-20% מהמנהלים מגדירים את המצב הביטחוני כ"מגבלה חמורה", וסביר להניח שהיקף המגויסים מענפים אלו משפיע על חומרת המגבלה.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}