​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הלמ"ס מפרסמת מידי יום, הודעות לתקשורת העוסקות במגוון תחומים ובתדירויות שונות (הודעות

חודשיות, רבעוניות שנתיות ומיוחדות). בהודעה נחשפים נתונים חדשים בטקסט, בלוחות ולעתים מוצג המידע גם בתרשימים.