י"ד אייר, תשפ"ב
15 מאי 2022
158/2022

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% בחודש אפריל 2022, בהשוואה לחודש מרץ 2022 והגיע לרמת מדד של 104.9 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב- 1.0%  והגיע לרמת מדד של 105.1. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.7% והגיע לרמת מדד של 104.9 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.8% והגיע לרמת מדד של 104.3.
  • עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות טריים שעלו ב-5.5%, הלבשה שעלה ב- 2.8% , תחבורה שעלה ב-2.3% ותרבות ובידור שעלה ב-1.5% .
  • ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף תקשורת שירד ב-1.2%.
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.2%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.6%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-2.0% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-1.9%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2022 לעומת אפריל 2021) מדד המחירים לצרכן עלה ב- 4.0%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-4.2%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-3.9% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-3.5%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  • בחודש אפריל 2022, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות עלה ב- 0.5% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.6%, כל אחד.
  • על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין ינואר 2022 - אפריל 2022, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-4.7%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיעו ל-5.3%, כל אחד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}