י"ח אב, תשפ"ב
15 אוגוסט 2022
272/2022
כתב בועז בן אהרון, תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.1% בחודש יולי 2022, בהשוואה לחודש יוני 2022 והגיע לרמת מדד של 107.1 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלו אף הם ב-1.1%, והגיעו לרמות מדד של 107.4 נקודות, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-1.0% והגיע לרמת מדד של 106.2 נקודות.
  • עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים שעלו ב-8.5%, תחבורה שעלה ב- 3.3%, תרבות ובידור שעלה ב-1.2%, דיור שעלה ב-1.2% ושונות שעלה ב-1.0%.
  •  ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף הלבשה והנעלה שירד ב- 4.0% .
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-4.4%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-4.9%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב- 4.5% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-3.7%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2022 לעומת יולי 2021) מדד המחירים לצרכן עלה ב- 5.2%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-5.3%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-5.4% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-4.5%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  • בחודש יולי 2022, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.9%, כל אחד.
  • על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין אפריל 2022 - יולי 2022, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל- 5.9%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל- 6.8% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-6.2%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}